Utveckling

Så gör du succé på nya jobbet

26 oktober 2017

Det är ingen enkel match att lära sig ett nytt jobb, bli en i gänget och samtidigt göra ett gott intryck på chefen. Men det finns knep och genvägar för att snabbt bli populär så väl i fikarummet som på arbetsmötet.

Den första tiden på ett jobb är avgörande för vilket intryck du gör på kolleger och chefer. Som nyanställd har du ögonen på dig så passa på att utnyttja den första tiden maximalt.

Ofta finns en arbetsplatskultur som inte går att läsa sig till. Det kan till exempel handla om hur man beter sig under möten.

Håller man sig strikt till dagordningen eller är det okej att sväva ut? Är det viktigt/oviktigt att alla är överens om de beslut som tas under mötena? Hur mycket återrapportering chefen vill ha, varje timme eller någon gång per halvår? Hur ser man på arbetstiderna, ska de hållas strikt på minuten eller är det viktigaste att man gör det man ska? När fikar man, på bestämda tider eller när man gjort klart en viss arbetsuppgift? Vad är okej att skämta om och inte? Hur kritisk och frispråkig är det okej att vara?

Under den första tiden är det klokt att hålla en låg profil, att lyssna mer och prata mindre och känna in vad som gäller på just den här arbetsplatsen. Som nyanställd är det också smart att vänta med att ställa krav och komma med förslag på genomgripande förändringar tills du fått grepp om verksamheten och börjat prestera, råder Ali Kazemi, professor i socialpsykologi på Högskolan i Skövde.

– Vänta med att ställa krav tills du själv gjort en investering, det vill säga själv bidragit med något konkret som arbetsplatsen har nytta av, säger han.

Generellt kan man säga att människor är sociala varelser som gillar andra som tycker likadant.

– Vi attraheras av likhet. Som ny är det bra att försöka hitta så många gemensamma nämnare som möjligt med sina kolleger. Till exempel gemensamma intressen eller en så enkel sak som gemensamma bekanta. Det handlar om ”bonding”, det vill säga att bygga så många band som möjligt med en person, säger Ali Kazemi.

Ett annat knep är att imitera chefens eller någon annan tongivande persons (den informelle ledaren) beteende. Ägna gärna extra tid och uppmärksamhet åt den eller dessa personer, desto fler gemensamma nämnare man hittar desto tryggare blir relationen. Kanske kan det här uppfattas som manipulation, men det är det inte eftersom syftet är gott, anser Ali Kazemi.

– Målet med allt detta är att snabbt komma in i gruppen, må bra och att trivas. Och då gör man ett bättre jobb.

Det går också att styra hur du vill att andra ska uppfatta dig genom vad du säger om dig själv. Det är helt okej att berätta positiva saker om sig själv, anser Ali Kazemi, var bara försiktig med superlativ som hintar om att du skulle anse dig vara bättre än någon annan.

– Utgå från dig själv när du pratar. Säg ”jag är jättebra på …”. Att säga att man är bäst brukar inte fungera så bra.

Det är viktigt att bli en i gänget, men tänk på att chefen kommer att spela en avgörande roll för din framtida karriär på arbetsplatsen, framhåller han.

– Visa gärna engagemang för uppdraget. Chefens jobb går ofta ut på att se helheten och därför är det vanligt att chefer gillar personer som har förmågan att också göra det.

De första 90 dagarna på nya jobbet

1. Första dagen. Kom i god tid till jobbet och gå tio minuter senare än vad som är avtalat. Men jobba inte över om du inte märker att det är något som alla gör.

2. Andra dagen. Nu är det dags att sluta säga ”vi” om ditt förra jobb.

3. Första veckan. Lista dina arbetsuppgifter. Be att få ett möte med chefen och stäm av med hen att ni har samma uppfattning om vad du ska göra. Stäm också av saker som: vilka kommer dina viktigaste kontaktpersoner internt att vara? Vilka externa kontakter kommer du att jobba mot? Prata med kollegerna om vilka för- väntningar de har på dig. Vad gör de? Vad gör du? Hur passar du in i teamet? Presentera dig: Gå gärna runt och hälsa. Skicka ut ett mejl där du kort berättar lite om dig själv och vad du gjort tidigare. Ta reda på hur din introduktion kommer att läggas upp: Finns ett  färdigt program eller behöver du göra en plan?

4. Andra veckan. Kom överens med chefen om former för feedback kring hur jobbet flyter på. När, var ska ni prata och vad behöver ni stämma av?

5. Vecka tre och fyra. Leverera något slags resultat. Ha inte för höga förväntningar på dig själv, det tar tid att lära sig ett nytt jobb.

6. Vecka fem till tolv. Gör en egen läroplan över vad du behöver kunna för att klara ditt jobb och genomför den. Sätt upp mål – både på kort och lång sikt. Fika med dina arbetskamrater, ät lunch med dem och tacka ja till after work. Den som inte vill dricka alkohol ska dock inte känna någon press att göra det, mineralvatten går lika bra. När du jobbat ett tag kan du börja sålla vilka sociala aktiviteter du vill vara med på.        


Relaterade artiklar