Fackligt

Fler växlar i landstinget

26 oktober 2017

I sex år har Vision i Region Örebro kämpat för att medlemmarna ska få växla semesterdagstillägget mot lediga dagar. Nästa år blir det verklighet.

Landstingen har till skillnad mot kommunerna varit tröga med att införa möjligheten för personal att byta semesterdagstillägget mot fler lediga dagar.

Men nu börjar det lossna. Västernorrlands landsting var först ut för två år sedan, därefter fick Vision igenom det i Jämtland/Härjedalen, i vintras i Gävleborg, och nu senast Landstinget Blekinge (från 2019) och Region Örebro. Där kan anställda nästa år få fem eller sex dagar extra ledigt om de avstår semesterdagstillägget. Men i Örebro gäller avtalet, till skillnad från i andra landsting, bara Visions och SSR:s medlemmar.

 – Det är bara vi som har drivit frågan. Det har tagit sex år och vi är förstås oerhört glada att ha lyckats, säger Pia Browall, Visions avdelningsordförande i Region Örebro och konstaterar att det är uppskattat bland medlemmarna.

- Det är viktigt för oss att visa att det lönar sig att vara med i Vision. Och vi har fått 30 nya medlemmar sedan september. 

Tveksamheten i landstingen har bland annat handlat om att alla anställda som vill inte får växla, eftersom förmånen i regel införs med förbehållet att ledig personal inte får ersättas med vikarier.

 – Vi hade en diskussion om det var rättvist. Men vår utvärdering bland fackförbund och chefer visar att det är mest positivt.
Det är svårt att hitta en personalförmån för alla, då är det bättre att ha en palett av för­måner där alla kan nyttja något, säger Gun-Britt Hägglund Strand, förhandlingschef i Västernorrlands landsting, där man efter en prövotid på två år precis beslutat införa förmånen permanent.

4000 KRONOR FÖR EN LEDIG VECKA

Villkoren för växling regleras i lokala kollektivavtal. Vanligast är att de som har 25 semesterdagar får fem extra dagar och de som har 31–32 semesterdagar får sex dagar.

Semesterdagstillägget per dag är 0,605 % av månadslönen. Vid en månadslön på 27 000 motsvarar det drygt 4 000 kr för 25 semesterdagar, en tusenlapp mer för den som har 31 semesterdagar.

Växlingen medför att både tjänste- och allmänna pensionen blir lägre eftersom den pensionsgrundande lönen sänks.


Relaterade artiklar