• Karin Orav, näringslivsutvecklare i Örnsköldsviks kommun.

Arbetsmiljö

"Det har blivit mer splittrat"

26 oktober 2017

Vad tyckte du om aktivitetsbaserade kontor innan det infördes på din arbetsplats?

– Vi var tidiga med konceptet här och jag hade inte hört så mycket. Jag tror att jag är utvecklingsbenägen, men det är viktigt att tänka igenom vilka konsekvenser en sådan här förändring får. Eftersom jag inte såg så mycket av det inför flytten, skapade det en oro hos mig.

Så hur trivs du i dag?

– På det sociala planet är det fantastiskt, men lokalerna hindrar snarare än hjälper mig att utföra mitt egentliga arbete.

Vad är problemet?

– Det är många saker. Hos oss har det varit för få platser. Jag upplever fortfarande att det inte går att välja plats utifrån aktivitet, utan man får ta den plats som är ledig. Det gynnar ensidigt dem som har möjlighet att komma tidigt.

– Vi har inte heller några tysta zoner och fikaplatserna har flyttat ut i kontorslandskapet vilket gör det svårt att hålla koncentrationen. Det är svårt att hitta någonstans att ta telefonsamtal i fred. Det blir trappuppgångar, toaletter eller så går man ut.

Inget som är bra?

– Jo, tekniken fungerar i stort sett alltid och det är socialt och trevligt. De gånger jag hittar ett eget rum tycker jag att det går bättre.

Arbetar du på ett annat sätt i dag?

– Ja, mycket mer splittrat. Jag söker platser där jag blir så lite störd som möjligt. Tyvärr upplever jag att hjärnan tar med känslan av splittring även om jag hittar ett eget rum.

Fick du och dina kolleger vara med och ­bestämma hur lokalerna skulle se ut?

– Visst, vi hade workshops och fick lämna synpunkter, men det var inte så att jag kände att de slog igenom. Det känns som att det aktivitetsbaserade kontoret har blivit ett mål i sig, mer än våra faktiska processer och produkter.

Hur ser drömkontoret ut?

– Jag uppskattar själva byggnaden – stadshuset Kronan. Så ett eget eller delat rum med möjlighet att stänga om mig här vore perfekt.

Hur lyder ditt råd till andra som ska ­övergå till aktivitetsbaserat kontor?

– Fundera en gång till! Skämt åsido. Det klart viktigaste är att anpassa, digitalisera och utbilda i arbetssättet i samma takt som övergången till nya lokaler. Skapa enkla förhållningsregler, tysta zoner och bra telefonrum. Fundera över om det finns personalgrupper med uppgifter som faktiskt inte passar att utföra såhär. Ta oro på allvar – tänk på att de som är mest frustrerade, kanske inte samtidigt klarar av att vara klokt nyanserade i sitt sätt att framföra synpunkter.

KARIN ORAV, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN.

Yrke: Näringslivs­utvecklare.
Arbetsplats: Kommunledningsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun.
Arbetade tidigare i: Delat rum med en kollega.
+ : Socialt och trevligt.
– : Ineffektivitet som skapar stress.