• Ann Hedbom, enhetschef och ombud för Vision, tycker att det är bra med utbildning. ”Medlemmarna på vissa enheter har klagat på att löneprocessen inte fungerar”

Lön och villkor

Chefer drillas i lön

26 oktober 2017

En tvist mellan Vision och Gävle kommun efter tillsättandet av en hög chef ledde till obligatorisk utbildning om löneprocessen.

Över 300 chefer i Gävle ska gå en obligatorisk löneutbildning arrangerad av facken och arbetsgivaren. Det blev resultatet av att kommunen anställde en biträdande kommundirektör utan att stämma av med Vision.

I våras kunde Sten Öberg, Visions ordförande i Gävle kommun, läsa på intranätet att en ny tjänst som biträdande kommundirektör hade skapats och att den nu var tillsatt.

– Jag blev väldigt överraskad. Den tjänsten fanns ju inte och vi hade definitivt inte samverkat om den.

Sten Öberg såg ett solklart brott mot samverkansavtalet och kallade tillsammans med Kommunal arbetsgivaren till tvisteförhandling. Efter att ha talat med en ombudsman från Vision bedömde han att han skulle kunna kräva skadestånd på ungefär 100 000 kronor, men Sten Öberg bestämde sig för en annan strategi:

När han tidigare hade haft löneavstämning med arbetsgivaren hade han föreslagit en partsgemensam utbildning för cheferna om hur löneprocessen ska fungera och hur lönekriterierna ska användas. Men då var det tummen ned från arbetsgivaren, som tyckte att det räckte med den egna utbildningen.

– Därför kom jag på att vi inte skulle begära skadestånd, utan kräva en partsgemensam löneutbildning i stället. Det vinner ju både vi och arbetsgivaren på, säger Sten Öberg.   

Kommunens förhandlingschef Tommy Antonsson bestred inte att tillsättningen var ett brott mot MBL och tycker att parterna kom fram till en bra lösning.

Resultatet blev att kommunens drygt 300 chefer ska gå en obligatorisk utbildning i löneprocessen under en halvdag i februari. Dessutom ska cirka 250 ombud från Vision och Kommunal få en heldagsutbildning.

– Det blev en dyr rekrytering för kommunen, mellan tummen och pekfingret bedömer jag att utbildningarna kostar minst 300 000 kronor. Förhoppningsvis leder det här både till att arbetsgivaren kommer ihåg att samverka i framtiden och till att cheferna blir bättre på att sätta löner, säger Sten Öberg.


Relaterade artiklar