Lön och villkor

Här ökade lönerna mest

28 september 2016

De flesta av Visions medlemmar fick löneökningar på mellan 2,2 och 3,4 procent i årets löneöversyn. I topp ligger Nybro och Gävle. Sämst gick det i Värmdö och Region ­Jämtland Härjedalen.

Klart godkänt. Det är omdömet från Hans Åkerlundh, Visions ordförande i Hagfors kommun.

– Medlemmarna här fick i snitt 3,3 procent, det är klart godkänt. För varje år har medarbetar- och lönesamtalen blivit lite bättre, nu tycker jag att cheferna har lärt sig hur löneprocessen ska fungera, säger han.

Enligt Tidningen Visions lönegranskning har de flesta medlemmar i kommuner, landsting och regioner fått löneökningar över industrimärkets 2,0 procent. I tre av fyra av Visions lokala avdelningar och klubbar är årets löneökningar inom spannet 2,2–3,4 procent. 

På vissa håll är nivåerna lägre, till exempel Värmdö (1,8 procent) och Region Jämtland Härjedalen (1,8). Andra hamnar över spannet, Nybro (4,2) och Gävle (3,9).

Med ett snitt på 3,4 procent ligger Visions 155 medlemmar i Eslöv i det övre skiktet. Visions ordförande Ann-Catrine Hellman är nöjd.

– Ja, vi ligger bra till. När jag träffar andra ­förtroendevalda på nätverksträffar och utbildningar hör man skrämmande historier om arbetsgivare som utnyttjar det sifferlösa avtalet till att snåla.

Så är det inte i Eslöv, konstaterar Ann-Catrine Hellman. De tre senaste sifferlösa åren har gett högre löneökning för hennes medlemmar än de siffersatta åren 2013 och 2014.  

– Nu när arbetsgivaren inte är bunden av en fast siffra, känns det som att det blir lättare att höja lönerna. Kommunal, som har fasta siffror i avtalet, har fått betydligt lägre löneökningar här i Eslöv, säger Ann-Catrine Hellman.

Anders Svensson, familjebehandlare på familjeenheten i Eslöv, bekräftar den bilden. En särskild satsning gjorde att han fick ett påslag på hela 9,8 procent.

– Det blev en ordentlig löneökning och det är ju alltid trevligt. Tidigare har utredarna varit en prioriterad yrkesgrupp och vi har släpat efter lönemässigt. Nu ville arbetsgivaren lyfta familjebehandlarna och även om jag egentligen inte ingick i den gruppen såg min lönesättande chef till att jag fick del av satsningen, berättar Anders Svensson.

Bland Visions olika yrkesgrupper är det åter­igen socialsekreterarna som drar det längsta strået. De har fått extrasatsningar i nästan hälften av landets kommuner. Enhetschefer och biståndsbedömare har också prioriterats på många håll.

Några landsting och regioner har gjort riktade satsningar på tandsköterskor och medicinska sekreterare. I Gävleborg fick de medicinska sekreterarna drygt 3 procent, att jämföra med 2,4 procent för samtliga Visions medlemmar i regionen.

– Det är ju alltid något, men det är ingen stor satsning. Här är det framför allt vårdpersonal och sjuksköterskor som prioriteras. För att det ska hända något med lönerna krävs långsiktighet, därför hoppas jag att de medicinska sekreterarna får ett extra påslag nästa år också, säger Lotta ­Eriksson, Visions ordförande i Gävleborg.

Även om lönepåslagen skiljer stort mellan olika arbetsgivare, är tongångarna bland Visions företrädare runt om i landet generellt positiva. 41 procent är nöjda eller mycket nöjda med årets löneökningar, 41 procent anser att de är acceptabla. 2 procent är mycket missnöjda.

Bland de nöjda finns Sten Öberg, Visions ordförande i Gävle. Löneökningen för ”hans” medlemmar ligger i snitt på 3,9 procent, men han är kritisk till hur pengarna har fördelats.

– Det totala utfallet är hemskt bra, men cheferna har fått mest och de på golvet sämre. Det är något som irriterar många medlemmar, säger han. 

I år är tredje året som Visions har haft ett sifferlöst avtal för alla medlemmar i kommuner, landsting och regioner. Precis som cirka 40 procent av ordförandena tycker Sten Öberg att löneprocessen har blivit bättre under dessa år, men det finns förbättringspotential på vissa håll, konstaterar han.

– En del chefer använder inte lönekriterierna, det är helt andra saker som avgör vilken löneökning medarbetarna får., berättar Sten Öberg.

31 procent av ordförandena i undersökningen svarar att Visions medlemmar har fått högre löneökningar än medlemmar i andra förbund under de senaste tre åren. ”Ungefär lika”, svarar 36 procent medan 18 procent anser att Visions medlemmar i kommuner, landsting och regioner har haft en sämre löneutveckling.

LITEN LÖNEORDLISTA

Industrimärke: Nivån på löneökning som parterna inom industrin enats om. Fungerar som riktmärke för övriga arbetsmarknaden eftersom lönerna inom industrin är utsatta för internationell konkurrens.

Sifferlöst avtal: Ett löneavtal utan angivna nivåer för löneökningarna. I stället för att en procentsiffra slås fast centralt av arbetsgivarorganisation och fackförbund, bestäms nivån på arbetsplatserna. 

Lönespridning: Skillnaden mellan de lägsta och högsta lönerna i ett yrke. Låg lönespridning innebär att det är svårt att göra lönekarriär och få upp lönen om man blir skickligare i sitt yrke.