• Region Gävle­borg gör ett nytt försök att införa slumpvisa alkohol- och drogtester på personalen.

Drogtester prövas igen

28 september 2016

Region Gävleborg försöker åter igen införa slumpvisa drogtester på personalen. Ett tidigare försök stoppades av Datainspektionen för ett par år sedan.

Från årsskiftet gör Region Gävleborg ett nytt försök att införa slumpvisa alkohol- och drogtester på personalen. Förra gången ville regionen att alla skulle kunna testas. Men Datainspektionen sade 2014 nej till de slentrianmässiga testerna och för att regionen ville lagra känsliga uppgifter om personerna.

Nu har regionen begränsat testerna till personal som jobbar nära patienter eller i andra verksamheter där det kan vara en säkerhetsrisk att vara påverkad. Arbetsgivaren har tagit fram en lista på drygt 100 yrkestitlar.

– Vi har inte fått upplägget godkänt av Datainspektionen än men vi har gjort korrigeringar efter de anmärkningar vi fick förra gången, säger Karin Rystedt, HR-chef i regionen.

I det förra förslaget kritiserades regionen för att man skulle spara känsliga uppgifter, till exempel resultaten av testerna och planerade rehabiliteringsåtgärder.

– Uppgifterna skyddas mycket i det nya upplägget. Företagshälsovården ska göra testerna och lagra informationen och de omfattas ju av sekretessen i hälso- och sjukvårdslagen.

Vision har ett fåtal medlemmar i de utpekade grupperna, till exempel kuratorer, personalkonsulenter och audionomer. Visions ordförande i Gävleborg Lotta Eriksson har inte protesterat mot testerna.

– Jag skulle inte vilja bli vårdad av någon som är påverkad av alkohol eller droger.