• Mauricio Miranda är positiv till den nya lagen men tycker att meddelarsskyddet redan är bra.

Arbetsmiljö

Nu får de larma media

13 april 2017

Från 1 juli gäller meddelarskyddet även privat anställda inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Det innebär att privatanställda ska ha samma rätt som personal i kommuner och landsting att anonymt lämna uppgifter till media och att arbetsgivaren varken får efterforska vem som pratat med media eller straffa den som gör det.

– Självklart är det bra. Framför allt för yngre anställda som annars kanske är oroliga för repressalier, säger Mauricio Miranda, Visionsombud och gruppchef på Bruket, en daglig verksamhet i Täby.

Han tror dock inte lagen kommer att ha någon betydelse på den egna arbetsplatsen. Bruket ägs av Nytida som sedan tidigare har ett kollektivavtal med Vision om meddelarfrihet.

– Det finns tydliga rutiner för hur anställda ska rapportera missförhållanden och krav på att chefer måste agera inom kort. Det går inte att tysta ned händelser, säger han.

Arbetsgivarorganisationen är också positiv.

– Frågan om meddelarskydd har diskuterats länge och dykt upp i upphandlingar och i enskilda företags principer. Det har lett till en osäkerhet för medarbetarna om vad som gäller. Då är det bättre med en lag så länge det gäller att säkra god vård och omsorg, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.  

Den nya lagen välkomnas också av Vision, även om man påtalat att den borde gälla också i andra skattefinansierade områden än vård, skola och omsorg.

LAPPTÄCKE AV NYA LAGAR

  • Visselblåsarlagen. Gäller från 1 januari. Ger alla anställda rätt att offentliggöra allvarliga missförhållanden, och rätt till skadestånd om hen utsätts för repressalier.
  • Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Träder i kraft 1 juli. Till skillnad mot visselblåsarlagen gäller den bara privat anställda inom vård, skola och omsorg.
  • Ökad insyn i välfärden. En utredning om hur offentlighetsprincipen kan införas i privat utförd skattefinansierad verksamhet. Lagen föreslås träda i kraft 2019. 
  • Stärkt meddelarskydd för fler. Pågående utredning om även till exempel kollektivtrafik och färdtjänst ska omfattas av meddelarskydd. 

Relaterade artiklar