• Det är jättebra med ett mål på max 30 anställda per chef i äldreomsorgen tycker Louise Grönlund, enhetschef inom hemtjänsten i Älvsbyn.

Arbetsmiljö

Målet: max 30 underställda

13 april 2017

Äldreomsorgschefer bör ha färre medarbetare, anser regeringens utredare. Målet är att riksgenomsnittet ska vara max 30 underställda 2028.

Regeringens utredare har nu lämnat sitt förslag på hur kvaliteten i äldreomsorgen ska förbättras fram till 2034. Utredaren Susanne Rolfner Suvanto föreslår att enhetscheferna i snitt över landet inte ska ansvara för fler än 30 medarbetare. Ett mål som ska vara nått 2028. I dag ligger snittet på 60 medarbetare, enligt utredningen.

– Jag vill att man för in det som en indikator, ett nationellt riktvärde som man kan läsa av. Men det vore djupt olyckligt att göra det på enhetsnivå, det ser så enormt olika ut när det gäller enhetschefernas möjligheter. Vissa har mycket kringresurser medan andra inte alls har något sådant.

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson välkomnar måltalet.

– Utredarens förslag om 30 medarbetare per chef är bra, men det kan inte behövas tio år för att ställa om, säger hon.

Äldreminister Åsa Regnér (S) är tveksam till att sätta en siffra på antalet medarbetare.

– Jag är lite främmande till att detaljreglera på den nivån. Det är inte riktigt så vi brukar jobba i Sverige. Men frågan om det ska vara reglerat får jag återkomma till, säger hon.

Louise Grönlund, enhetschef för 22 anställda inom hemtjänsten i Älvsbyn, tycker det är bra att utredaren sätter ett mål på antalet medarbetare.

– Det går inte att ha en bra dialog med medarbetarna, vara en närvarande chef och jobba med kvalitetsfrågor om man har 50-60 anställda. Då räcker man inte till, säger hon.

Susanne Rolfner Suvanto föreslår också nya högskoleutbildningar för enhetschefer och biståndshandläggare samt en utredning om legitimation för undersköterskor.

– Det är viktigt att det ställs krav på att man har en lämplig utbildning på alla nivåer. Det höjer statusen på våra jobb och visar att det vi gör är viktigt, säger Louise Grönlund.

DETTA VILL UTREDAREN

  • Nationellt mål på 25–30 anställda per chef.
  • Bestämmelser för att enhetschefer på särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning.
  • Nationella högskoleutbildningar för enhetschefer och biståndshandläggare.
  • Utred legitimation för undersköterskor.
  • Inrätta nationellt kunskapscentrum om äldre och psykisk hälsa.
  • Om regering och riksdag säger ja till utredarens förslag ska kvalitetsplanen genomföras under åren 2019–2034.

Relaterade artiklar