Utveckling

Lönsamt jobba med data

22 februari 2017

Det är mest lönsamt att jobba med data. På andra plats kommer att jobba med föremål. Minst värderade i lön är de som jobbar med människor.

Det framgår av en ny rapport om strukturella löneskillnader. Det är konsultgruppen Lönelotsarna som jämfört lönerna i 239 olika yrken som antingen är mans- eller kvinnodominerade. 

Yrkena har delats in i elva grupper, där snittlönen för yrken med likvärdiga krav på kunskaper och färdigheter, ansvar och ansträngning/arbetsförhållanden jämförts. Till exempel ligger biståndsbedömare, ingenjörer och tekniker inom bygg- och anläggning i samma grupp.

Det ena ett typiskt kvinnodominerat yrke i offentlig sektor, det andra ett manligt dominerat yrke som finns både i offentlig och privat sektor. I den gruppen ligger snittlönen för kvinnodominerade yrken på 32 100 kronor och 39 400 kronor i de mansdominerade yrkena. En löneskillnad på 7 300 kronor i månaden. 

Lönelotsarna har också delat in samtliga yrken efter syssla: arbete med människor, arbete med data, och arbete med föremål. De yrken med lägst snittlön är de där man jobbar med människor, som barnmorskor och socialsekreterare. Det gäller även mansdominerade yrken som brandmän och poliser.

– Det är alarmerande är att yrken där man jobbar med människor är så nedvärderade, säger Marie Trollvik, konsult på Lönelotsarna.

Deras förslag till lösningar är att sätta press på arbetsgivarna att följa diskrimineringslagen och göra lönekartläggningar varje år. De anser också att det är dags att tillåta att vissa yrkesgrupper får mer än industrins norm, det så kallade märket. 

– Vårt tredje förslag är att utreda möjligheten att skapa en fond dit alla som arbetar avsätter en viss procent av löneutrymmet. Den fonden kan sedan användas att ge enskilda grupper, till exempel socialsekreterare, mer i löne­översynen.


Relaterade artiklar