Lön och villkor

Lönekarta för 23 yrken

20 februari 2017

Lönerna för kommunanställda tjänstemän varierar kraftigt över landet. Vi har sammanställt medellönerna för 23 yrken - enhetschefer, administratörer, handläggare, tekniker, socialsekreterare med flera - i en lönekarta. Dra i kartbilden för att flytta den och klicka på valfri kommun för att se snittlöner.

Uppdatering 29 oktober 2019: Se alla  kommunernas löner för 2019 här.

Tabeller. Högst till lägst medellön i varje yrkeskategori:

Administration annan, Admin. ekonomi, Admin. personal, Admin. skola,

Admin. övergripande, Behandlingsassistent, Biblioteksassistent, Biståndsbedömare,

Drifttekniker, Fastighetsingenjör, Handläggare allmän, Handläggare ekonomi,

Handläggare personal, Handläggare upphandling, Ingenjör park/gata, IT-tekniker,

Ledning funktionshinder, Ledning socialt, Ledning äldreomsorg,

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Receptionist, Socialt arbete annan, Socialsekreterare

5- i topp, högst och lägst i alla yrken.

Läs mer: Lönestatistik för landstingsanställda i 14 yrken. Karta och tabell.

Så är undersökningen gjord: Vi har begärt in uppgifter från alla kommuner om medellöner i 23 yrken. Insamlingen gjordes i november 2016. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla medellöner, men i tabellerna har vi tagit bort medellöner i kommuner där antalet anställda i yrket är färre än fyra. I vissa fall saknas också en eller flera yrkesgrupper i några kommuner.    


Relaterade artiklar