Arbetsmiljö

Vision dömer ut slumptester

18 januari 2017

Slumpvisa alkoholtester som ett sätt att upptäcka missbruk döms ut av Visions arbetsmiljöexpert. Fokus måste i stället ligga på att jobba förebyggande.

Vissa arbetsgivare använder sig av slumpvisa alkoholtester, så kallad screening, som ett sätt att upptäcka alkoholmissbruk.

– Slumpvisa alkoholtester är integritetskränkande. Det är bara legitimt att använda som en del i rehabiliteringen av någon som redan varit på behandling. Och i så fall ska det ske snyggt och på ett rättssäkert sätt, säger  Visions arbetsmiljöexpert Carola Löfstrand.

På en del arbetsplatser används slumpvisa alkoholtester i stället för ett förebyggande arbetsmiljöarbete kring alkohol.

– Fokus bör ligga på förebyggande arbete och på att upptäcka riskbruk genom att ha en policy, utbilda chefer och skapa rutiner.

Det är också viktigt att jobba med alkoholkulturen på arbetsplatsen. Att fundera kring hur man dricker alkohol, till exempel vid konferenser och i andra jobbrelaterade sammanhang är ett sätt, anser Carola Löfstrand.

– Alkohol ska inte vara en förutsättning för att ha trevligt med sina kolleger och behöver inte vara det mest lättillgängliga alternativet. I dag finns så många bra alkoholfria alternativ att den som väljer bort alkohol inte ska hänvisas till mineralvatten och läsk.

5 tecken på att kollegan dricker

  • Upprepad kortidsfrånvaro och sena ankomster.
  • Sjunkande intresse för arbetet. Det krävs tid och energi för att dölja missbruket.
  • Smålögner och trassel med kollegor och chefer.
  • Personen luktar sprit och gör bort sig på personalfester
  • Personen skapar oro och irritation och är ofta rastlös och irriterad.          

Källa: Drinkwise

Så agerar du 

Misstänker du att en kollega är beroende kan du fråga hur hen mår. Annars kan du prata med chefen eller skyddsombudet. Är det chefen som du tror har problem kan du vända sig till chefens chef eller facket.

Källa: Visions skrift ”Ett arbetsliv fritt från alkohol och narkotika”