• "Vi har lärt oss jättemycket, att vara öppna och våga testa nya saker", säger bibliotekarien Sofia Sundeby

Utveckling

Växjö bäst på kultur

18 januari 2017

Växjö får Visions utmärkelse Årets kulturkommun 2017. En av de bidragande orsakerna är Framtidsbiblioteket som fått sina idéer från personalen.

Vision har utnämnt Växjö till Årets kulturkommun 2017. En bidragande orsak som nämns i motiveringen är att biblioteket tagit hjälp av personalen för att utveckla nya arbetsmetoder.

– Jag är stolt och glad att Växjös hårda arbete uppmärksammas på det här sättet. Nu ska det här förvaltas på bästa sätt under 2017, säger Eva Johansson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I projektet Framtidens bibliotek har personalen fått komma med idéer för att utveckla verksamheten. De med förslag har fått skriva en projektansökan, enskilt eller i grupper, som sedan godkänts eller avslagits av en styrgrupp. Därefter har idéerna testats.

Totalt har ett 20-tal pilotprojekt genomförts. I Läskickar har idrottskillar lockats till läsning genom att biblioteket tagit kontakt med föreningar och varit på plats på cuper och idrottsanläggningar. Tallgårdens minibibliotek har öppnat i stadsdelen Araby där det bor många personer med invandrarbakgrund. Ett annat exempel är 112-sagostund med Hesa Fredrik där barn fått träffa en brandman och lära sig vad man ska göra vid en olycka.

– Det gick trögt att få in förslag i början men sedan lossnade det och vi fick in massor med idéer, berättar Sofia Sundeby, Visionombud på biblioteket som varit med i projektets styrgrupp.


Relaterade artiklar