Arbetsmiljö

Sudda bort din sura min

18 januari 2017

Arbetsglädje är allas ansvar. Att förstärka det som är bra och efterfråga det man behöver är några saker man kan göra för att öka trivseln på sin arbetsplats. Det finns mycket att vinna – både i glädje och effektivitet.

Blir du glad av att gå till jobbet? Känner du tillfredställelse över hur din dag har sett ut när du går hem? Utmärkt! ­Behåll den goda känslan och sprid den till andra. Gruvar du dig däremot redan på söndagen och är frustrerad när arbetsveckan är slut, är det dags för reflektion.

– Arbetsglädjen bland kommunanställda har minskat stadigt i takt med att deras arbetssituation har blivit allt mer pressad, konstaterar Bosse Angelöw, docent i socialpsykologi och författare. Han menar att alla arbetsgivare vinner på att lyfta arbetsglädjen högt upp på dagordningen.

– Ett systematiskt arbetsglädjearbete är plattform för god hälsa och en viktig buffert mot stress. Vantrivsel sänker arbetsprestationen med 30 till 40 procent och påverkar också  kunder och brukare negativt.

Så vad behövs? Tydlighet, förståeliga mål, tillräcklig kompetens, tid att hantera sitt arbete, känsla av meningsfullhet samt balans mellan krav och återhämtning, är grundförutsättningar.

– Framförallt är det balansen som har rubbats i dag, säger Bosse Angelöw. För vad händer när vi springer fortare? Jo, vi hoppar över raster och pauser. Men när vi gör det lägger vi grunden för ohälsa.

Att ha en bra chef toppar ofta listan på vad som är viktigast för att trivas på jobbet. Som tvåa kommer bra kolleger. Men Bosse Angelöw menar att vi i stället för att lägga energi på det som ofta ligger utanför vår kontroll ska jobba med de förutsättningar vi har.

– Vill du öka din arbetsglädje är första steget att göra en analys: vilka situationer trivs jag i? När känns det jobbigt? Kan jag själv fördela om mitt arbete? Kan jag göra något tillsammans med mina kolleger? Kan jag be om hjälp? Kan jag lyfta frågan till chefen? Eller chefens chef? Om det är omöjligt; Kan jag byta arbete? Eller ändra mitt förhållningssätt? säger han.

Även om det är mycket du själv kan göra är det chefens ansvar att lyfta arbetsglädjearbetet och att lyssna in vad som behövs.

Många i offentlig sektor är i dag tyngda av arbetsuppgifter som de inte är lämpade för menar Bosse Angelöw och konstaterar att lösningen ibland kan vara att anställa en administratör istället för en sjuksköterska, eller en vaktmästare i stället för en lärare. En annan viktig del i ledarskapet är att ge förutsättningar för ett uppskattningsorienterat klimat, där såväl små som stora framgångar uppmärksammas och där bekräftelse både från chefer och kolleger kommer naturligt.

– Att öka arbetsglädjen är en enorm potential. Alla vill trivas på jobbet.

SÅ GÖR DU FÖR ATT SKAPA TRIVSEL PÅ JOBBET

Kartlägg din arbetssituation:
När trivs du? När trivs du inte? Vad kan du göra för att förändra?

Starta ett arbetsglädjearbete.
Vad kan du tillsammans med dina kollegor göra för att stärka arbetslusten? Reflektera kring frågor som: ”Vad ska vi behålla och bygga vidare på” ”Vad ska vi förbättra och utveckla” Vad är inte bra och som vi ska lägga bakom oss”.

Var en god förebild och glädjespridare
Arbetsglädje smittar! Sprid den goda känslan vidare. Bonus är att den också följer med dig hem till familj och vänner.

Du är viktig
Hur hanterar du din relation till ditt eget arbetet, till arbetsgruppen och chefer? Reflektera över din egen roll samt över vilket stöd du behöver från kolleger och chefer för att kunna känna arbetsglädje. Be gärna om feedback på hur du är som medarbetare.

Ta ditt ansvar och var en bidragsgivare
Fundera över hur du kan bidra till att skapa arbetsglädje, i stället för att vänta på att andra runt om dig ska ändra sitt beteende. Önskar du dig exempelvis mer konstruktiv feedback, bättre framförhållning eller ett större ansvar? Framför dina önskemål till din chef och ställ frågor om det som är oklart.

Var en god kollega
Lyssna, bekräfta och visa uppskattning mot dina arbetskamrater och din chef. Var generös och hjälpsam.

Uppmärksamma framgångarna
Att tydligt se framgångar ökar trivseln. Hur kan vi lyfta dem? Hur kan vi skapa fler framgångar i arbetet?

Större delaktighet och mer meningsfulla arbetsuppgifter
Vilka möjligheter har du att påverka innehållet i ditt arbete? Lyft frågan med chefen om du är missnöjd.

Lägg energi på det du kan påverka
Försök att undvika de problem du inte kan påverka eller ändra ditt förhållningsätt till dem!

Källa: Mera arbetsglädje – att utveckla och stärka arbetslusten av Bosse Angelöw