• Alexandra Sundberg arbetar med att göra Skellefteå tillgängligt. Bland annat har hon ordnat en taktil skylt i Stadsparken som gör att personer med synnedsättning kan orientera sig.

Jämställdhet

Kan man tävla i tillgänglighet?

18 januari 2017

Alexandra Sundberg, Delaktighetssamordnare i Skellefteå kommun, Kan man tävla i tillgänglighet?

– Varför inte? Vi har jobbat väldigt målmedvetet med att göra arbetsmarknaden tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.  Förutom det så vill vi göra staden tillgänglig för alla. När vi till exempel renoverar eller bygger nytt, som till exempel lekplatser, ska en eller flera delar göras tillgänglig för barn med funktionsnedsättning.

Ni fick ett hedersomnämnande i Bryssel, vad betyder det för dig i ditt jobb?

– Sådana här utmärkelser förpliktigar. Vi vill hålla fanan högt. Det är A och O att ha politikerna med sig för att få en långsiktighet. Ofta handlar det om tillfälliga projekt som drivs av någon eldsjäl. I Skellefteå har vi anställt tjänstepersoner som jobbar med detta. Förutom min heltidstjänst så har vi ytterligare en halvtid som jobbar med tillgänglighetsrådgivning.

Du är delaktighetssamordnare i kommunen, vad innebär det?

– Jag var tidigare handikappkonsulent men för några år sedan bestämde vi oss för att byta titel. Det är ju delaktighet det handlar om. Mitt jobb går ut på att få ihop föreningslivet, politiken och förvaltningarna för att förverkliga kommunens strategi för tillgänglighet och delaktighet, ”Ett Skellefteå för alla”

Hur jobbar du med tillgänglighet?

– Här finns mycket kreativt att göra. Till exempel när det gäller tillgänglig handel. Vi går runt och pratar om tillgänglighet med butiksägarna. De maxar gärna sina kvadratmetrar med olika pynt och erbjudanden, speciellt vid jul och andra helger. Oskyddade marschaller utanför butiken kan till exempel vara livsfarligt för synskadade.

Hur reagerar de när du kommer med förslagen?

– Oftast oerhört positivt. Jag försöker vända det till konkurrensfördelar. Tillgänglighet är bra för alla. Budskapet är att utanför din butik står 106 miljoner kronor och väntar på att få komma in. Det är nämligen så mycket pengar det handlar om när personer med funktionsnedsättningar i stället julhandlar på nätet.

ACCES CITY AWARD

  • Access City Award 2017 genomfördes i Bryssel. Skellefteå var en av sju finalister bland 43 andra europeiska städer.
  • Tanken bakom priset är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma tillgång till stadens miljöer som andra
  • Priset ges till städer som på ett tydligt och varaktigt sätt har förbättrat tillgängligheten i grundläggande delar av stadslivet och som har konkreta planer på fortsatta förbättringar.