Lön och villkor

Mer betalt för distansjobb

3 november 2014

Vision och journalbyrån Conscriptor har skrivit ett nytt löneavtal. Det innebär att medicinska sekreterare som jobbar på distans får högre grundlön.

De cirka 200 medicinska sekreterare som arbetar på distans åt företaget ska fortfarande skriva 18 500 rader för att få en grundlön. Men i det nya avtalet höjs grundlönen med 2 procent till för närvarande 22 940 kronor.

Det gamla avtalet kritiserades för hur ersättningen utöver grundlön beräknades, att betalningen per rad minskades successivt för dem som skrev mer än 22 000 rader. Nu höjs radersättningen upp till 25 000 rader.

– Den som jobbar 40 timmar per vecka ska kunna prestera 18 500 rader. Kan man skriva mer får man mer betalt. Men vi tycker inte att folk ska jobba 60–70 timmar i veckan, så därför höjs inte ersättningen efter 25 000 rader, säger Visions ombudsman Kjell Svahn.


Relaterade artiklar