Arbetsrätt

Här är guiden till dina rättigheter

12 februari 2014

Vad gäller om jag är vikarie? Får jag ta semester? När har jag rätt till fast jobb? Tidningen Vision har jobbguiden för dig som inte tillhör de fastanställdas skara. Marcus Nordenborg, ombudsman på Vision, hjälper till att reda ut vad som gäller.

FAST JOBB

 • När blir mitt vikariat en fast tjänst?
  Har du haft vikariat i minst två år hos samma arbetsgivare under en femårsperiod ska vikariatet övergå till en tillsvidareanställning. Vikariaten behöver inte ha varit sammanhängande. Samma sak gäller om du haft en allmän visstidsanställning (en tidsbegränsad anställning) under minst två år.
 • Jag har jobbat mer än två år men bytt mellan vikariat och allmän visstidsanställning och därför säger arbetsgivaren att jag inte har rätt till fast tjänst. Stämmer det?
  Ja, arbetsgivaren kan komma undan tillsvidareanställningar genom att växla mellan anställningsformer. I de flesta av Visions avtal (exempelvis kommun, landsting, kyrka och privat vård och omsorg) finns dock en överenskommelse att den som har jobbat mer än tre år inom en femårsperiod hos samma arbetsgivare har rätt till tillsvidareanställning – oavsett vilken anställningsform man haft.
 • Jag läste att man har företrädesrätt till återanställning när man jobbat tolv månader på samma arbetsplats. Vad innebär det?
  Om du jobbat mer än tolv månader under en treårsperiod har du förtur om det uppkommer någon ledig tjänst som du har kvalifikationerna för. Om flera har företrädesrätt går tjänsten till den som jobbat längst.

FÖRLÄNGNING AV VIKARIAT

 • När ska jag få veta om jag får förlängt vikariat?
  Har du jobbat mer än tolv månader har du rätt att senast en månad innan ditt kontrakt löper ut kräva att få veta om du får jobba vidare. Har du ett kortare vikariat får du ligga på chefen för att få besked så tidigt som möjligt. Arbetsgivaren har dock inget krav på sig att ge besked inom någon viss tid.

ATT BLI FÖRÄLDER

 • Jag är gravid och ska på anställningsintervju. Kan arbetsgivaren neka mig jobbet på grund av det?
  Nej, skulle det komma fram att du inte får jobbet på grund av din graviditet räknas det som diskriminering.
 • Får arbetsgivaren fråga om jag är gravid på en anställningsintervju?
  Frågan är inte förbjuden, men du har ingen skyldighet att svara.
 • Jag har ett längre vikariat och vill vara föräldraledig. Får jag det?
  Ja. Har du små barn har du också rätt att jobba deltid – även som vikarie.

DITT MEDLEMSKAP I VISION

 • Varför ska jag vara med i facket när jag bara är vikarie?
  Det finns många anledningar. En är att det är större sannolikhet att det uppstår en situation där du behöver fackets hjälp om du har en tillfällig anställning. Är du inte medlem kan Vision heller inte hjälpa dig.
 • Gäller Visions alla förmåner även mig som vikarie?
  Ja, medlemsförmåner som karriärcoachning, cv-granskning, hjälp med personliga brev och möjlighet till samtalsstöd gäller alla.
 • Visions inkomstförsäkring då?
  Vilken anställningsform du har spelar ingen roll. Däremot måste du ha varit både anställd och medlem i Vision i tolv månader för att inkomstförsäkringen ska gälla.

DIN LÖN

 • Jag gör som vikarie samma jobb som en fast anställd. Ska jag då ha samma lön?Eftersom din lön är individuell kan man aldrig kräva att ha samma lön som någon annan på arbetsplatsen. Det kan finnas många skäl till att du har lägre lön än någon som är tillsvidareanställd. Exempelvis att du har kortare yrkeserfarenhet.
 • Ingår jag som vikarie i de årliga löneförhandlingarna?
  Generellt, nej. Men det beror på vad du och din arbetsgivare kommit överens om.
 • Hur ska jag då få upp min lön som vikarie?
  Det är när du förlänger ett vikariat som du har möjlighet att höja din lön. Se till att alltid förhandla din lön innan du skriver på ett nytt kontrakt eller får nya arbetsuppgifter.
 • Vad kan jag göra innan jag diskuterar lön med min blivande chef?
  Undersök hur lönenivån är på din nya arbetsplats. Lättast gör du det genom att kontakta en lokal facklig företrädare. Finns inget lokalt fack kan du ringa Vision Direkt som kan hjälpa dig i efterforskningarna.
 • Vad är det viktigaste att tänka på när jag ska förhandla min lön för första gången på en arbetsplats?
  Acceptera inte att börja med en för låg lön. Inse ditt eget värde och lägg fram argument så som utbildning och erfarenhet.

RÄTT TILL SEMESTER

 • Jag har bara jobbat ett halvår, får jag ändå ta sommarsemester?
  Ja, semesterlagen ger alla rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet på sommaren. Det ska finnas speciella skäl om du inte får ta ut det.
 • Får jag betald semester även om jag är vikarie?
  Det beror helt på hur länge du jobbat. Semesterlönen tjänar man in under hela arbetsåret. Har du exempelvis jobbat ett halvår har du rätt till 12–13 dagars betald semester. Övrig semester blir då obetald.

PENSION

 • Jag har ett kort vikariat, betalar arbetsgivaren in pensionspengar för mig?
  Ja, du måste dock vara 21 år gammal för att ditt arbete ska ligga till grund för tjänstepension (gäller i kommun och landsting). När det gäller allmän pension är allt arbete, oavsett ålder, pensions­grundande.

UPPSÄGNINGSTID

 • Jag har ett kontrakt på ett halvår. Nu har jag fått nytt jobb. Kan jag sluta i förtid?
  Står det ett slutdatum i ditt kontrakt är du i princip bunden att jobba tiden ut. Det finns dock ett undantag i avtalet för kommun- och landstingsanställda som gör att både du och arbetsgivaren kan säga upp kontraktet med en månads varsel.
 • Jag har ett vikariat men vill sluta med omedelbar verkan. Vad händer då?
  Du kan bli skadeståndsskyldig för kontraktsbrott. Ofta är det dock begränsat till två veckors löneavdrag (Inom kommun, landsting och Svenska kyrkan). Kom också ihåg att det inte ser bra ut att bara lämna ett jobb. Du får knappast några goda referenser från den arbetsplatsen.
 • I mitt anställningskontrakt finns det inga datum angivna, istället står det att jag är ”vikarie för X under dennes frånvaro”. Vad innebär det?
  Det innebär att du kan tvingas sluta med kort varsel om X vill komma tillbaka till jobbet tidigare än förväntat.

KOMPETENSUTBILDNING, KURSER OCH FÖRMÅNER

 • Jag är vikarie och vill åka på en kurs. Får jag det?
  Vikarier har samma rättigheter som tillsvidareanställda. Det vill säga, får fastanställda åka på kurser har du också rätt att göra det. Åtminstone om du har ett längre vikariat.
 • Om de andra på jobbet åker på konferens, får jag följa med?Ja. Sedan behövs det ibland bemanning på jobbet även under konferenser. Men det ansvaret ska fördelas mellan alla på arbetsplatsen, både vikarier och tills­vidareanställda.
 • Har jag rätt till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme om det finns på arbetsplatsen?
  Ja. Det gäller för alla, oavsett anställningsform.
 • Har en vikarie också rätt till företagshälsovård och försäkringar som gäller på arbetsplatsen?
  Samma sak där, det gäller alla, oavsett anställningsform.