Arbetsmiljö

APT – här får alla komma till tals

23 april 2012

Arbetsplatsträffarna är så viktiga att de är lagstadgade. Ändå saknas APT på en del arbetsplatser. På Personliga Ombud Kronoberg är träffarna en självklarhet och man har jobbat mycket med att förbättra sina möten.

Uppdatering: Läs en färsk artikel om hur APT funkar här!

Medbestämmandelagen säger att arbetsgivaren ska informera om förändringar i verksamheten och arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna. På arbetsplatsträffarna, APT, har personalen också chansen att komma med synpunkter och idéer.

Men när Tidningen Vision i februari skickade ut frågan ”Har ni regelbundna arbetsplats­träffar, APT, på din arbetsplats?” till Visions skyddsombud i landet så svarade 6,3 procent nej, 128 av 2 047.

På omsorgsverksamheten Personliga Ombud Kronoberg i Växjö tycker de att man kommit fram till en bra form för sina arbetsplatsträffar. Med en hög arbetsbelastning och medarbetarnas jobb med psykiskt funktionsnedsatta kan arbetssituationen vara stressande och påfrestande. Därför är fungerande arbetsplatsträffar viktigt för personalen.

Eva Bergmark är vikarierande verksamhetschef och har varit med om att skapa en mer lyckad form för träffarna.

– Vi har jobbat rätt mycket med att förbättra och bli effektivare på våra arbetsplats­träffar. Vi har alltid en runda där alla får komma till tals. Vi har pratat om möteskultur och att vi verkligen lyssnar på varandra och skrattar tillsammans, säger Eva Bergmark.

Och tydligen verkar man göra någonting rätt. Anna Telehagen har jobbat på Personliga Ombud Kronoberg i fem år och tycker att de har de bästa arbetsplatsträffarna hon har varit på.

– Det är de mest dynamiska arbetsplatsträffarna av alla ställena jag har jobbat på. På andra arbetsplatser kan träffarna vara så röriga, här får man verkligen säga sitt, säger Anna Telehagen.

När Tidningen Vision kommer på besök för en arbetsplatsträff i mars är stämningen uppsluppen innan träffen sätter i gång. Alla står i kö för att ta kaffe och smörgåsar. Det är det viktigaste, skämtar de när de häller upp från termosen.

Mötet börjar med att de går igenom protokollet från den föregående arbetsplatsträffen. Sedan avhandlas bland annat utbildningar, hälsoprojektutredningar, budgetuppföljningar och medarbetarenkäter innan det avslutas med allmän diskussion om verksamhetens uppdrag och dess gränser.

Dagordningen utgår ifrån Växjö kommun och de fackliga parternas avtal om samverkan FAS 05. Där avtalar man utifrån de lokala förutsättningarna om träffarnas regelbundenhet, vilka frågor man kan ta upp och vilka beslut man kan ta.

Eva Bergmark tycker att de utifrån det lyckats med att skapa ett utrymme för dialog på deras arbetsplats.

– Ja, jag tycker att jag kan säga att de flesta vågar säga vad de vill. Det är viktigt att lyfta frågor som kommer upp på APT till de andra samverkansgrupperna högre upp. Det är ett sätt att påverka, säger Eva Bergmark.

Fakta

  • En regelbunden träff för information och dialog mellan medarbetare och chef.
  • Ska helst ske cirka 10 gånger per år och inom ordinarie arbetstid.
  • En chans för personal att påverka och ta ansvar på den egna arbetsplatsen.
  • En chans för arbetsgivarna att informera och ta del av de anställdas synpunkter och idéer.
  • Ska följa en dagordning och protokollföras.

Relaterade artiklar