Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Välkommen till Visions pensionärssektion, Region Stockholm!

Verksamhetsberättelse för år 2019

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande Gunilla Wikman

Kassör Anders Brandt

Sekreterare Carin Lundqvisth

Ledamot Allan Axelsson

Ledamot Agneta Stavheim-Nilsson

Suppleant Åse Livefalk

Suppleant Bo Johansson

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden, samt årsmöte, höstmöte och nätverksträffar.

Den 31 december 2019 hade sektionen 566 medlemmar.

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetens revisorer har varit Gunnar Sennvik och Kersti Ekblom, som avled i maj 2019.

Hon efterträddes av Rigmor Thorard, som valdes på höstmötet 2019.

Valberedning

Under året har ingen ny valberedning kunnat väljas, vare sig på års- eller höstmötet.

Årsmötet

Den 28 februari hölls årsmötet i hörsalen på Stadsbyggnadskontoret på Fleminggatan med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Nya regionrådet för miljö-och kollektivtrafik, Thomas Eriksson, (MP), var inbjuden att berätta om de satsningar som den nya majoriteten kommer att prioritera under mandatperioden.

Främst gäller det att korta ner vårdköerna och att bygga ut kollektivtrafiken.

Ordföranden Gunilla Wikman informerade om styrelsens arbete och samarbetet i nätverket och om kommande program. Enlig förslaget omvaldes Gunilla Wikman, kassören Anders Brandt och ledamoten Allan Axelsson på två år, samt suppleanterna Bo Johansson och Åse Livefalk på 1 år. Omval av revisor Kersti Ekblom på två år.

Nätverk

Vårt nätverkssamarbete med Visions fyra pensionärssektioner i Stockholms län; Norr, Söder, Stockholm och Landstinget, har under 2019 haft fem möten.

Programplanering för vår- och höstprogram, rekryteringsfrågor och medlemsfrågor har varit stående frågor. Under en gemensam konferens i september har vi följt upp vårt gemensamma arbete i de fyra sektionerna. Frågor som behandlades var Visions nya ”Utvärderingen av pensionärsverksamheten” och planering av kommande Temadagar.

Samverkansgruppen 2019

Länets fyra pensionärssektioner inom Vision, har en samverkan med Folksam och Fonus (Familjens jurist). Försäkringsbolaget Skandia som har hand om Visions medlemsförsäkringar deltar inte i samverkansgruppen.

Under våren anordnades en temadag med rubriken ”Säkra dig själv och din framtid”. Programmet innehöll en genomgång om hur framtidsfullmakt och testamente fungerar samt en föreläsning om antikviteter och gamla föremål. Dagen avslutades med att Folksam informerade om vikten av att ha rätt försäkringar. Programmet var uppskattat och en liknande temadag återkommer under våren 2020.

Samverkansgruppen har haft fyra sammanträden under 2019.

Vi är delägare i Fonus vilket innebär att medlemmarna har rabatter på vissa av Fonus tjänster.

Samarbete med Vuxenskolan

Visions pensionärssektioner har ett mångårigt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Storstockholm. Samarbetet består av information om Vuxenskolans program vår och höst och framtida planering av verksamhetsstöd i vårt programarbete. Medlem i Visions pensionärssektioner har 10 % rabatt på kursutbudet och får ett speciellt kursprogram utsänt tillsammans med vårt program. Vi har haft två möten under 2019.

Utvärdering av pensionärsverksamheten i Vision.

Ett beslut på Visions förbundsmöte hösten 2018 föranledde att en utredning startades under 2019. Vår ordförande Gunilla Wikman har deltagit i utredningen tillsammans med två andra representanter för pensionärssektionerna. Övriga deltagare har varit två representanter från förbundsstyrelsen, Peter Andersson från ledningsstaben och utredaren och regionombudsman Anna Åkerström.

Utvärderingen ska var klar i februari 2020 och beslut tas av förbundsstyrelsen.

Flera frågor är representanterna kritiska till; inflytandet i förbundet för pensionärerna, rekrytering och information till blivande medlemmar, litet intresse och stöd till sektionernas verksamhet, Tidningen Visions policy att inte införa material om pensionärsverksamheten.

Under våra styrelsekonferenser under året har utredningen behandlats, bl. a med vårt deltagande i en enkät i arbetet med utvärderingen och ett personligt möte med utredaren och representanter från sektionerna.

Hemsidan

Webbredaktör och ansvarig för sektionens hemsida är vår kassör Anders Brandt. Hemsidan innehåller vår- och höstprogram, årsmöteshandlingar och rapporter om vår verksamhet. Hemsidans adress är www.vision.se/sektion91

Vårterminens program

Vårens program startade i januari med intressanta föreläsningar med Olle Wästberg under rubriken ”USA efter 2 år med Trump” och i februari med Pierre Schori, ”Hur skapa fred i Putins och Trumps tid?”. Vi repriserade den populära visningen av ”Konsten i Folksamhuset” och guidning på Sveriges Television. Återigen en Persisk kulturafton med god mat och presentation och inköp av persiska mattor.

Vårens Temadag behandlade åldrandet och äldrevården med fil dr och forskaren Pär Schön från Aging Research Center, KI, på Tekniska nämndhuset. En mycket tänkvärd och intressant föreläsning.

Vi besökte Armémuseums utställning om stormaktstiden, även Postmuseets utställning om ”Posten nu och då”, Ersta Diakonimuseums visning av ”Staden på berget”, nya Kungliga Musikhögskolan samt Svenska Nostalgimuseet i Nynäshamn. En välbesökt visning av Röde Hanen, Katarina Brandstation och som vanligt även den fullbokade lunchen på Operan. Två mycket fina dagsresor gjordes i maj och augusti, till Ellen Keys Strand och till Åland.

Höstterminens program

Höstens program präglas av ett utbud av aktiviteter med besök på olika utställningar och museer, p. g. a att ombyggnad pågår av Visions förbundshus. Vår sektion inbjöd till besök på Vitterhetsakademin, en stadsvandring i City, visning av Gösta Adrian-Nilsson, GANs konst på Sven-Harrys konstmuseum.

Återigen ett besök på Filmstaden i Råsunda, afternoon tea och visning av British så in i Norden på Nordiska museet och ännu en visning av Ersta diakonimuseum. Övrigt i det digra programmet var Spritmuseet, Årsta brevterminal, Spökslottet på Drottninggatan och lunchkonserten på Operan. Temadagarna inbjöd till Södergården på Götgatan med initiativtagaren till Kontantupproret Björn Eriksson. Intressant temadag var också besöket hos Sällskapet Vallonättlingarna som senare ska följas upp av en resa till de uppländska bruken.

Traditionsenligt avslutades året med vårt eget julbord på Väderkvarnen och julbordsresan Kapellskär-Mariehamn.

Höstmötet

Höstmötet hölls 17 oktober i Regionhusets gästmatsal, f d Landstingshuset.

Maria Fält, regionfullmäktigeledamot för KD, var inbjuden att informera om verksamheten i regionens pensionärsråd.

Till ny revisor valdes Rigmor Thorard, t o m årsmötet 2021, efter Kersti Ekblom som avled i maj 2019.

Ordförande Gunilla Wikman redogjorde för sektionens verksamhet.

Lokalfrågor

Visions förbundshus kommer att renoveras och stängning av hela huset på Kungsgatan sker fr .o m 1 februari 2019 och pågår till hösten 2020. Vi arbetar f.n. med bokning av tillfälliga lokaler för våra medlemsmöten och sammanträden. Temadagar, års- och höstmöten hölls på olika platser som Tekniska nämndhuset, Södergården och Regionhuset. Styrelsemöten har hållits i Regionavdelningens lokaler på Sabbatsberg.

Resor till Pärnu

Under ett flertal år har våra medlemmar tillsammans med de andra pensionärssektionerna i Vision Stockholm, besökt den gamla kurorten Pärnu i Estland. Resorna har blivit ett stående inslag i sektionens programverksamhet. Resorna 2019 genomfördes både i juni och augusti.

Slutord

Pensionärssektionen för Landstinget bildades 1983 har nu varit verksam i 36 år och vi hoppas på en fortsatt framtid med aktiva verksamhetsår. Vi fortsätter att arbeta för att förbättra verksamheten och att driva viktiga frågor i vår programverksamhet, i styrelsen och i vårt nätverk.

Styrelsen vill tacka personalen i Visions reception, kontorsservice och medlemsenhet. Härmed överlämnar vi verksamhetsberättelsen för år 2019 och önskar sektionen fortsatt framgång.

 

Styrelsen för Visions pensionärssektion, Region Stockholm, sektion 91.

Gunilla Wikman Anders Brandt Carin Lundqvisth

Allan Axelsson Agneta Stavheim-Nilsson

Bo Johansson Åse Livefalk

 

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00