Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Välkommen till Visions pensionärssektion, Region Stockholm!

Årsmötet 2019

Pensionärssektion 91, Region Stockholm, hade sitt årsmöte torsdagen den 28 februari 2019 i Tekniska nämndhusets hörsal.

Före årsmötesförhandlingarna presenterade regionrådet Tomas Eriksson (mp) några av de satsningar som regionen prioriterar innevarande mandatperiod. Det gäller att korta vårdköerna, att bygga ut kollektivtrafiken och att effektivisera verksamheten i stort.

Region Stockholm har haft ett stabilt ekonomiskt överskott, men den ökande befolkningstillväxten ställer nya och stora krav på hur skattemedlen förvaltas.

Efter presentationen vidtog det stadgeenliga årsmötet. Tyvärr hade endast 16 medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.

Gunilla Wikman omvaldes som ordförande för 2 år, Anders Brandt omvaldes som kassör för 2 år, Allan Axelsson omvaldes som ledamot för 2 år och Bo Johansson och Åse Livefalk valdes som ersättare för 1 år. Carin Lundqvisth och Agneta Stavheim Nilsson valdes som ledamöter för 2 år 2018 och kvarstår således ytterligare 1 år. Revisorn Kersti Ekblom Grönvall omvaldes för en tid av 2 år. Gunnar Sennvik valdes till revisor för 2 år 2018 och han kvarstår således ytterligare 1 år.

Gunilla Wikman informerade mötesdeltagarna om att vår sektion byter namn till Vision pensionärssektion 91, Region Stockholm. Namnbytet föranleds av att Stockholms läns landsting fr o m årsskiftet bytt namn till Region Stockholm.

Likaså informerade Gunilla om att det pågår en översyn av förbundets pensionärsverksamhet efter att frågan väcktes på förbundsmötet 2018.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00