Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Visions Malmöavdelning

Malmöavdelningens historia

Visions Malmöavdelning är äldst i Sverige. Verksamheten startade redan 1917. Här kan du läsa om hur det började.

Malmö stads Tjänstemannaförening bildas 1917

Den 4 augusti 1917 arrangerades, med Carl Virén som drivande kraft, ett sammanträde med "lönefunktionärer i sk lägre tjänstemannaställning vid Malmö stads verk och inrättningar" med närvarande från spårvägarna, drätselkammaren, renhållningsvHistorisk ansökanerket, pumpstationen, vattenverket, gasverket, elektricitetsverket, slakthuset, hamnen och arbetsförmedlingen. Som orsak för mötets tillkomst framhölls "hur dyrtiden allt fortfarande pressade de mindre löntagarna, och att behofvet af kristidstillägg vore oomtvistat visades däraf, att såväl kommunerna som statens verk funnit sig föranlåtna att vidtaga anstalter för lindrande af trycket".

Mötet beslöt att tillsätta en kommitté. Sen gick det fort. Redan den 9 augusti föreslog kommittén att tillsätta en interimsstyrelse som bland annat skulle utarbeta stadgar. Nästa sammanträde kom den 11 augusti då man tillsatte en interimsstyrelse - alla 9 var herrar.

Den 6 oktober 1917 bildades så Malmö stads Tjänstemannaförening. De 35 närvarande personerna antecknade sig för medlemskap.

De första lönekraven

Den 20 oktober gjordes en framställning om en tillfällig löneförbättring med 25 procent samt ett särskilt kristillägg på 30 procent på löner upptill 1 800 kr och 25 procent på löner däröver upptill 4 000 kr. Den 15 december 1917 anhöll föreningen om att få bli representerad i stadens kommitté för utarbetande av ny avlöningsbestämmelser. Man begärde också att få semesterfrågan löst. Begäran avslogs men genom föreningens idoga arbete rönte man snart större förståelse.

Föreningen växer och blir ett riksförbund

Den 2 februari 1918 hade man 150 medlemmar. Den 21 februari 1920 fann föreningen tiden inne att bilda ett distriktsförbund i Skåne. Den 25 och 26 september inleddes förhandlingarna. Detta resulterade i att den 4 december samma år konstituerades förbundet med föreningar från, förutom Malmö-Lund, Landskrona, Kristianstad, Ängelholm, Hälsingborg och Trelleborg.

Dessa sju föreningar får således sägas utgjort SKTF:s grundstomme. Tanken på att försöka få till stånd en organisation på riksplanet uppmuntrades och vid sistnämnda sammanträde bildades ett riksförbund som fick namnet "Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet". 

Malmö blir avdelning 001

Den 15-16 oktober 1921 hölls den andra förbundskongressen som beslöt att ansluten förening skulle vara förpliktigad att antaga förbundets namn jämte avdelningsnummer. Således fick Malmöavdelningen heta "Svenska Kommunaltjänstemannaförbund avd 001."

SKTF blir Vision 2011

September 2011 beslöt förbundet att ändra namnet från SKTF till Vision. Avdelningens officiella namn är nu Visions Malmöavdelning.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision