Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vision om äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en komplex verksamhet. Länge kända brister har synliggjorts genom pandemin. Vision har sedan en lång tid tillbaka lyft vikten av förbättrade villkor för äldreomsorgens chefer som en nyckel till en bra och välfungerande omsorgsverksamhet för våra äldre.

Vision vill att Sveriges äldreomsorg ska ge personcentrerad, sammanhållen vård och omsorg som både tillgodoser omvårdnadsbehov, sociala behov och vårdbehov. Äldreomsorgen behöver ha som mål att möjliggöra för multisjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning att så självständigt som möjligt klara sin vardag. Äldre och anhörig ska veta vilket stöd och hjälp de kan få; det ska vara enkelt och samordnat. Insatserna ska tillgodose de behov som finns och tjänsterna ska ha hög grad av delaktighet och självbestämmande. Insatserna ska tillgodose dina behov och du ska ha hög grad av delaktighet och självbestämmande.  

För att detta ska uppnås är det helt avgörande med bra villkor för chefer och medarbetare. Vision är ett av de största fackförbunden för chefer inom äldreomsorgen och vi arbetar bland annat för att:

  • Chefer ska ha färre medarbetare och mer tid att leda
  • Att chefsstödet ska stärkas, t ex genom bättre tillgänglighet till IT- och HR-stöd.
  • Att medicinska sekreterare ska användas för att förbättra vårddokumentationen.
  • Att det ska införas en obligatorisk befattningsutbildning för omsorgens chefer.
  • Att regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en treårig tillsynsinsats med särskilt fokus på de organisatoriska förutsättningarna för äldreomsorgens chefer.

Under det senaste året har vi uttryckt våra krav i en rad olika sammanhang, till partiledare och ministrar. Vi ser det som en framgång att både IVO och Coronakommissionen nu har lyft just vikten av ledarskapet inom äldreomsorgen, och vi kommer att fortsätta vara en aktiv part i dialogen och framföra våra krav.

Behöver du stöd?

Är du chef inom äldreomsorgen och saknar förutsättningar att klara av dina arbetsmiljöuppgifter? Då är vår rekommendation att du frånsäger dig uppgifterna och returnerar, alltså skickar tillbaka, dem till din arbetsgivare.

Returnera arbetsmiljöuppgifter

Du som är chef och medlem i Vision kan alltid höra av dig till våra rådgivare på Chef Direkt. De finns tillgängliga för stöd och frågor alla vardagar 9-17.

Kontakta Chef Direkt

Läs också

Vision kraftsamlar för en bättre äldreomsorg

Under pandemin har bristerna inom äldreomsorgen kommit i fokus och en politisk vilja tycks nu finnas för att skapa förändring. Vision har sedan en lång tid tillbaka lyft vikten av förbättrade villkor...

Vision: Kommunernas goda ekonomi måste användas till satsningar på äldreomsorgen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar i sin ekonomiska rapport på stora ekonomiska överskott i kommuner och regioner. Vision menar att kommunernas goda ekonomi måste användas för att stärka...

Coronakommissionens kritik är glasklar - ledarskapet i äldreomsorgen måste stärkas

Coronakommissionen riktar svidade kritik mot kommunernas bristande förmåga att skydda äldre från covid-19. Aldrig tidigare har det varit så tungt att behöva säga ”vad var det vi sa”. Kommissionens...

Vision: Coronakommissionens kritik måste tas på allvar

Coronakommissionen pekar på att de åtgärder som regering och myndigheter satte in för att minska riskerna för smittspridning i äldreomsorgen kom försent och var otillräckliga. Vision anser att de...

Löfven tror på färre medarbetare per chef

Kommunerna är tacksamma för regeringens satsning Äldreomsorgslyftet. Men Visions förbundsordförande Veronica Magnusson kräver att mer görs för cheferna inom äldreomsorgen. Statsminister Stefan Löfven...

Ledarskapets förutsättningar på dagordningen – dags för förbättring

Ledarskapet är avgörande för en trygg och säker äldreomsorg under covid-19 pandemin, det pekar Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) på i sin granskning. Samtidigt saknar många chefer förutsättningar i sitt ledarskap. Vision har under våren träffat regeringen, oppositionspolitiker, kommunpolitiker och arbetsgivare för att sätta det verksamhetsnära ledarskapet på agendan.

Stärk äldreomsorgen nu!

Tillsammans kräver nu Visions Veronica Magnusson och Kommunals Tobias Baudin att politiker på alla nivåer ska inse allvaret och ta krafttag för en tryggare och mer uthållig äldreomsorg.

Faktorer som minskar smittan på äldreboenden

Ett närvarande ledarskap i kombination med förnyade arbetssätt och tät kommunikation har varit framgångsfaktorer i kampen mot coronavirus på landets äldreboenden. Det visar en inspektion som IVO har...

Samtal med regeringen om situationen inom äldreomsorgen

Vision har tidigare rapporterat om den ansträngda situationen för äldreomsorgens chefer – som står mitt i stormens öga just nu. Efter att ha fått gehör på det öppna brev som Vision skrivit till...

Öppet brev till regeringen

Äldreomsorgens chefer avgörande för att klara krisen. Öppet brev till socialminister Lena Hallengren och Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Ny enkät: Chefer i äldreomsorgen saknar resurser för en säker arbetsmiljö

När Vision frågade 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg om deras möjligheter att fullt ut förebygga smitta av Covid-19 svarade knappt hälften att skyddsutrustningen är tillräcklig. Nästan en...

Vision: Satsningen på 2,2 miljarder missar ledarskapet

Det räcker inte med satsningar på kompetenshöjning för att hejda personalgenomströmningen i äldreomsorgen, menar Vision. Arbetsgivarna måste erbjuda bra arbetsvillkor där chefer ser och stöttar...

Hundratals chefer inom äldreomsorg: Vi behöver mer stöd

Chefer inom kommunalt driven äldreomsorg upplever hård press i coronakrisen, samtidigt som de saknar förutsättningar för att ta sitt ansvar för arbetsmiljöarbetet. En stor majoritet upplever oro för...

Chefer behöver återhämtning - även i kristider

I oroliga tider är ledarskapet A och O. Vi vänder oss till chefen för att få svar och vägledning i en osäker situation. Samtidigt ska verksamheter bemannas, personal behöver ställa om och utföra arbetsuppgifter utifrån nya situationer. Allt hamnar i chefens knä. För att chefer ska kunna fokusera och orka är det nu viktigare än någonsin med fungerande stödresurser och förutsättningar att leda.

Cheferna hamnar mitt i ­stormens öga

Många av Visions chefsmedlemmar, inte minst inom omsorgen, befinner sig mitt i stormens öga av coronakrisen. Chefer vittnar om en akut situation där det råder brist på både skyddsutrustning och på...

Skyddsutrustning saknas i Arvika

I Arvika förbereder sig Petra Danielsson, chef inom hemtjänsten, för fullt inför ett förvärrat läge på grund av coronasmittan. Samtidigt har verksamheten brist på skyddsutrustning.

”Corona ockuperar hela min kalender”

Avdelningschef Magdalena Jonsson i Piteå kastas just nu mellan högt och lågt i sitt arbete. Coronakrisen gör att rutiner omprövas, arbetsmiljöfrågor ställs på sin spets och ständigt ny information ska...

Chefsföraktet släcker ledarskapet

Självklart ska inte chefer använda sin position för att gå före i vaccinkön eller ge sig själv andra förmåner. Men den hätska debatt och blinda chefsförakt som nu sprids riskerar att misstänkliggöra...

Vision: Satsningar på äldreomsorgen måste omfatta ledarskapet

Budgetsatsningarna på ökad bemanning och förbättrade villkor i äldreomsorgen är välkomna och måste användas till att stärka ledarskapet ute i verksamheterna. För att förbättra det brottsförebyggande...

Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen i Göteborg

I dag har Vision i Göteborg skickat ett öppet brev till ledande politiker och tjänstepersoner i Göteborgs Stad. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga...

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar