×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

SKTFs rapporter

SKTFs rapporter 2007

Osakliga löneskillnader hittade i varannan kommun

2007-12-27
Under oktober 2007 frågade SKTF, samtliga personalchefer i kommuner och landsting, om hur de arbetat med lönekartläggningar. En majoritet av personalcheferna anser att lönekartläggning är ett bra verktyg för att nå jämställda löner. Nästan 90 procent uppger att de gjort kartläggningen i samverkan med de fackliga organisationerna.

Osakliga löneskillnader hittade i varannan kommun


SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen - del 3

2007-11-16
60 procent av de enhetschefer som använder sig av volontärer menar att deras medverkan är en förutsättning för en verksamhet med god kvalitet. Det visar SKTFs undersökning av 150 enhetschefer inom äldreomsorgen.

Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen? (pdf)

Hur klarar kommuner och landsting återväxten

2007-11-13
Trots att var tredje anställd i kommunerna är över 55 år, så saknar hälften av landets kommuner en personalförsörjningsstrategi för framtiden. Det framgår av den undersökning som fackförbundet SKTF sammanställt utifrån intervjuer med personalchefer i kommuner och landsting.

Hur klarar kommuner och landsting återväxten (pdf)

Anställ fler med annan etnisk bakgrund än svensk i landets kommuner

2007-10-19
Kommuner och landsting bör anställa fler utlandsfödda för att öka integrationen i samhället. Det anser 87 procent av SKTF-medlemmar som jobbar i kommuner och landsting.

Anställ fler med annan etnisk bakgrund än svensk i landets kommuner


SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen - Del 2

2007-09-18
Kommunens ekonomi avgör vilken vård gamla ska få, snarare än de gamlas faktiska behov. Nästan varannan biståndshandläggare uppger att kommunernas ekonomi ofta eller ibland är överordnad klienternas behov när biståndsbeslut fattas. Det visar en ny undersökning av 350 biståndsbedömare och biståndshandläggare som fackförbundet SKTF gjort.

Kommunernas ekonomi styr beslut om vården av äldre

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen - Del 1

2007-08-26
SKTF har inbjudit de som dagligen arbetar med att planera, genomföra och utvärdera välfärdstjänster inom socialtjänsten, och som berörs av regeringens planer på att införa en värdighetsgaranti, att ingå i en panel. Panelen svarar på frågor som berör utvecklingen av äldreomsorgen och hur ett värdigt liv inom äldreomsorgen ska kunna uppnås.

Ett värdigt liv inom äldreomsorgen - vad är det?

Hot och våld inom socialtjänsten

2007-08-14
264 socialsekreterare har besvarat frågor om förekomsten av våld och hot om våld samt därtill relaterade frågor. Detta är ett utdrag av bilder ur undersökningen som genomfördes bland ett slumpmässigt urval av socialsekreterare under hösten 2006.

Hot och våld inom socialtjänsten

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen

2007-04-24
Vilket inflytande har chefen över lönesättningen? SKTF tillfrågade 851 lönesättande chefer som är medlemmar i SKTF om det i en enkät mellan 20 februari och 11 mars 2007. Enkäten visar på en rad brister i löneprocessen.

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen (pdf)

Varför inte låta administratörerna operera?

2007-03-08
SKTFs avdelning i Stockholms län lät i januari genomföra en medlemsundersökning om hur medlemmarna upplevde hotet från ännu en nedskärningsvåg.

Varför inte låta administratörerna operera? (pdf)

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

2007-02-07
Stockholms stadshus förslag om att banta organisationen med 500-700 administrativa tjänster är kontraproduktivt. Det visar SKTFs rapport.

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna (pdf)

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

1152 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum