×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Satsning på yngre i nytt kyrkoavtal

Ett nytt avtal för de 23 000 anställda i Svenska kyrkan blev idag klart. Avtalet är ett 13-månadersavtal och berör cirka 4 500 medlemmar i SKTF.

- Vi är glada över att ha tecknat ett avtal med viss ungdoms- och föräldraprofil. Tidigare fick de anställda ett föräldrapenningstillägg i 90 dagar. Nu höjs det till 150 dagar och det behöver inte tas ut i ett svep som tidigare. Nytt är också att båda föräldrarna får möjlighet att besöka mödravårdscentral två gånger under betald arbetstid. Vi öppnar också upp för flexiblare arbetstider på sikt, där den enskildes inflytande ökar. En arbetsgrupp ska utarbeta ett förslag om förtroendearbetstid utifrån SKTFs modell. Avtalet öppnar också för mer av individuella kompetenssatsningar, vilket vi är väldigt tillfreds med, säger Anders Blom, ledamot av SKTFs förbundsstyrelse.

Avtalet ger ett lägsta utrymme på 1,5 procent, vilket kan bli mer i lokala förhandlingar. Det ska genomföras samtal om lön och kompetensutveckling vilket ska resultera i en individuell kompetensutvecklingsplan med resurser. Enligt det parallellt gällande PA-avtalet ska alla anställda ha rätt till minst två dagars kompetensutveckling per år, men hela 30 procent av de anställda har inte fått någon kompetensutveckling alls. Genom de nu beslutade samtalen om lön och kompetens så kan fler bli delaktiga i kompetensutveckling.

Villkoren för lägerverksamheten har förbättrats och gäller all lägerverksamhet, inte bara barn- och ungdomsverksamheten. För varje tjänstgöringsdygn under vilket övernattning har ägt rum får arbetstagaren ersättning med sammantaget 500 kronor, en höjning med drygt 5 procent. Nytt är också att en särskild nattansvarig ska utses vid barn- och ungdomsverksamhet. Vid övertid ska tidskompensation utgå i direkt anslutning till lägret.

Det omställningsavtal som idag finns, gäller bara de som arbetat mer än tre år. Det ändras nu till att det även omfattar anställda efter ett års anställning.

- Det är härligt att vi genom det här avtalet på olika sätt ökar inflytandet för de anställda. Man kommer att ha samtal med varje individ om lön och kompetensutveckling. Möjligheten att påverka den egna arbetstiden genom flexiblare arbetstidsmodeller kan snart bli verklighet. De strikta kollektiva regelverken luckras upp och ökar möjligheten för den anställde att mer påverka sin egen arbetssituation, vilket är en modernisering i tidens anda, säger Anders Blom, själv stiftskonsulent i Svenska kyrkan i Falköping.

För mer information, kontakta Anders Blom på telefon 070 525 94 78. Avtalsansvariga ombudsmän på SKTF är Kurt Blomqvist, tel 070 568 24 42 och Britta Kärnström, tel 070 526 23 37.

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

1153 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum