×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Var femte kommun klarar inte lagkraven

Mer än var femte socialchef uppger att det saknas ekonomiska förutsättningar för att uppfylla intentionerna i sociallagstiftningarna. Bara fyra av tio anser att man klarar chefsförsörjningen på ett tillfredsställande sätt. Men en stor majoritet av socialcheferna trivs mycket eller ganska bra med sitt arbete och flertalet upplever en bra dialog med politikerna.

Det framgår av Fackförbundet SKTFs senaste socialchefsrapport som idag presenterats på Socialchefsdagarna i Luleå. Rapporten bygger på enkätsvar från 191 socialchefer. En likartad undersökning gjordes 2009.

Några av resultaten i undersökningen är att:

Socialcheferna anser att de viktigaste egenskaperna i yrket är kompetens och att vara utvecklingsinriktad. Jämfört med i fjol tycks egenskaper som lojalitet, integritet och följsamhet ha ökat i betydelse. De ekonomiska förutsättningarna för arbetet är avgörande. Inom LVM och LSS uppger en fjärdedel att de inte klarar att uppfylla lagstiftningens intentioner. När det gäller SoL och LVU säger en femtedel att de inte kan följa lagstiftningen. Hälften uppger att man inte har några ekonomiska marginaler alls. Nästan 60 procent upplever att de har en bra dialog med politikerna och en av tre anser att dialogen har förbättrats de senaste två åren. Varannan svarar att den är oförändrad. Effektiva instrument för kvalitetsmätning är ett av de angelägnare utvecklingsområdena. Det tycker 74 procent. Något lägre, 59 procent, uppger att man behöver utveckla möjligheten att behålla och rekrytera kompetent personal. Bara fyra av tio tycker att man klarar chefsförsörjningen på ett bra sätt. 13 procent anser inte att man klarar chefsförsörjningen. Var femte socialchef ser alternativa driftsformer som ett angeläget område. Ungefär sex av tio socialchefer tycker att organisationer ute i samhället blir allt viktigare. Tre av fyra har redan ett samarbete, som de vill utvecklas mer. I synen på hur väl socionomutbildningen svarar mot behoven så svarar fyra av tio att utbildningen bör ge mer av generalistkompetens medan lika många tycker att den är för generalistinriktad.

För mer information, kontakta Jonas Karlsson, ansvarig för chefs- och ledarskapsfrågor på SKTF, på tel 076-133 0 331 eller Eva Nordmark, SKTFs ordförande på tel 070 624 13 11.

Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar anställda i kommun eller landsting som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för den kommunala demokratin. Inom skola, vård och omsorg omfattas även anställda i privatägda verksamheter. SKTF organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området samt inom Svenska kyrkan och ekumeniska organisationer.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressombudsman Christian Örjestål, mobil 070-280 86 94

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

936 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum