×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

2009

Historiskt tolkavtal

Västmanlands läns landsting och kommunerna i Västmanland bildade en ekonomisk förening 1992 och började förmedla tolktjänster 1 januari 1993. De senaste åren har sju tolkar anställts på tidsbegränsad anställning. Men idag har kollektivavtal tecknats med bland annat fast anställning (tillsvidareanställning) av dessa tolkar mellan SKTF och Västmanlands Tolkservice.

Nu startar avtalsrörelsen för 140 000 kommun- och landstingsanställda

Idag har avtalskraven från SKTF och Akademikerförbundet SSR lämnats över till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avtalen berör 140 000 medlemmar. Det nuvarande avtalet går ut den 31 mars 2010.

Första avtalsyrkandet med tydlig klimatprofil

Ökade insatser för att utveckla miljö- och klimatarbetet på arbetsplatserna och förbättrade villkor för unga och visstidsanställda. Det är några av huvuddragen i det avtalsyrkande som fackförbundet SKTF idag överlämnar till arbetsgivarna för de kommunala bostadsbolagen, Fastigo.

Karlstad blev Årets Kulturkommun!

Fackförbundet SKTF utser idag Karlstad till Årets Kulturkommun 2010. Det är tjugoförsta gången priset delas ut.

Inbjudan till protestmöte och fackeltåg tisdagen den 15 december i Stockholm

Stockholms Socialtjänst- och Arbetsmarknadsnämnd har lagt ett besparingsförslag på det sociala området som ska diskuteras på nämnden den 15 december kl 16.00. Socialförvaltningen vill spara 60 miljoner kronor genom att dra in 124 tjänster inom en rad områden, bland annat jourhavande kurator, enheten för hemlösa, prostitutionsgruppen, ledsagarservice och boende- och behandlingsenheten.

Chefer kreativa och nytänkande i kristider

Fackförbundet SKTF presenterar idag en ny undersökning om ledarskap i kristider. Enkäten genomfördes under andra halvan av oktober/början november och bygger på svar från nära 3000 chefer inom kommuner, landsting och kyrklig verksamhet.

Bättre kvalitet i äldreomsorgen trots ekonomisk kris

Just nu råder en tuff situation i många kommuner där den ekonomiska krisen riskerar att påverka välfärdens kvalitet. Fackförbundet SKTF presenterar idag en ny undersökning av chefer inom äldreomsorgen och deras syn på verksamhetens kvalitet och den egna arbetssituationen. Enkäten genomfördes under andra halvan av oktober och bygger på svar från 594 chefer inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgsminister Maria Larsson och SKTFs ordförande Eva Nordmark besöker äldreomsorgen i Linköping

Onsdagen den 4 november besöker Äldreomsorgsminister Maria Larsson och SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark två utförare av äldreomsorg i Linköping. Syftet är att tillsammans med personal och politiker diskutera aktuella frågor som t.ex. de boendes rätt till självbestämmande, matsituationen, samverkan med landstinget, aktivering samt inte minst aktuell forskning och utveckling inom äldreomsorgsområdet. SKTF organiserar ca 5000 medlemmar inom äldreomsorgen.

Socialchefer efterlyser tydligare politiska prioriteringar

Bristande resurser och en allt större efterfrågan inom socialtjänstens område gör att behovet av tydliga prioriteringar från politikerna ökar. Det visar en ny undersökning av socialchefernas yrkesroll och ansvar som fackförbundet SKTF presenterar idag.

Välkommen satsning på välfärdstjänsterna – släpp loss tjänstemännen

Med anledning av att regeringen idag aviserat att höstbudgeten kommer innebära tio miljarder extra till kommuner och landsting ger SKTF:s ordförande Eva Nordmark följande kommentar:

Bara en av tjugo socialsekreterare kan utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt

Ökningen av arbetslösheten och förändringarna i arbetslöshets- och sjukförsäkringen har inte bara lett till problem för enskilda individer.

Allt längre köer till socialkontoren

- Det är ingen som helst tvekan längre. Den ekonomiska krisen och den växande arbetslösheten slår hårt mot arbetsmängden på socialkontoren. Nu träder det Glömda Sverige fram, sida vid sida med Sveriges allt mer pressade socialsekreterare.

Vad händer på jobbet i sommar?

Semester och nyhetstorka på redaktionen? Ring våra rådgivare på SKTF och ST Direkt - de vet vad som händer på jobbet i sommarsverige.

Allt fler står utanför a-kassan - vad händer med balansen på arbetsmarknaden?

Andelen arbetslösa utan a-kassa ökar. Förra året var knappt hälften, 45 procent, av de arbetssökande utan a-kassa, visar färsk statistik från Inspektionen för arbetslöshetsersättning, IAF. Värst är det för utlandsfödda och unga under 25 år där bara en av fem har a-kassa.

Inbjudan till miljömingel

Företaget Miljöstegen i Stockholm utfärdar miljödiplom till juridiska personer som genomför åtgärder för att minska miljöslitaget. Det kan handla om att minska elanvändningen (stänga av datorer och lampor vid arbetsdagens slut), minska antalet kopieringar (dubbelsidigt om möjligt), minska användningen av engångsartiklar,gå över till miljöel och så vidare.

Regeringen har vaknat – men för tidigt att blåsa faran över!Regeringen har vaknat – men för tidigt att blåsa faran över!

- Jag är glad idag över att regeringen vaknat och lyssnat på SKTF och andra aktörer inom välfärden som under lång tid och med kraft visat att ett extraordinärt läge kräver extraordinära resurser. Det är glädjande att regeringen tänker ge kommuner och landsting mer pengar och att vårt intensiva arbete gett resultat, säger SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark.

Eniga kommunalråd kräver mer kommunpengar

- Jag är glad idag över att regeringen vaknat och lyssnat på SKTF och andra aktörer inom välfärden som under lång tid och med kraft visat att ett extraordinärt läge kräver extraordinära resurser. Det är glädjande att regeringen tänker ge kommuner och landsting mer pengar och att vårt intensiva arbete gett resultat, säger SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark.

Uppvaktning av partierna om den kommunala ekonomin

På fredag den 27 februari kl 09.00 ordnas en särskild debatt om kommunernas ekonomi i Riksdagen. Kommunminister Mats Odell samt en representant från övriga partier deltar i debatten.

Dags att vakna, regeringen!

I förrgår presenterade regeringen ett stödpaket till den finansiella sektorn, det tredje till samma mottagare. Trots att behovet av en förstärkning av den kommunala ekonomin är stort så verkar inte regeringen se varslen som växer i kommuner, landsting och regioner.

Samtidigt ökade varsel och rekryteringssvårigheter

Nedgången i ekonomin har redan påverkat landstingen. Av en ny undersökning från SKTF framgår att även många kommuner kommer att eller redan har varslat tjänstemän. Mer än var fjärde kommun svarar det i SKTFs personalchefsundersökning. På samma gång behöver man nyrekrytera, särskilt chefer och handläggare, då många går i pension.

SKTF: Nu behövs ett kommunpaket

- Minst 14 miljarder extra till kommuner och landsting krävs för 2009 och 2010! Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen krävt drygt 11 miljarder extra under samma period. Sedan dess har dock prognoser visat på ytterligare försämrade skatteintäkter. SKTF vill se kraftfulla satsningar nu för att inte ytterligare förvärra den kris vi står mitt i.

Årets julklapp från SKTF – kraftigt sänkt medlemsavgift för unga

Under året har SKTF tillsammans med TCO drivit en nationell förslagskampanj. Målsättningen har varit att få in 1 000 olika förslag på hur SKTF och facket kan förnyas och förändras. När kampanjen var över hade närmare 2 000 olika förslag lämnats in.

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

1153 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum