×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Socialsekreterarens arbetssituation till debatt

2008-02-21 09:30

Idag får socialsekreterarna kritik från många håll, trots att de dagligen gör en viktig samhällsinsats. I en färsk opinionsundersökning, som fackförbundet SKTF låtit Novus Opinion göra och där 1000 personer tillfrågats, framgår att bara var sjätte medborgare (17 procent) har ganska eller mycket stort förtroende för socialtjänsten i sin kommun. Bland de som varit i kontakt med socialtjänsten i jobbet ökar siffran till 42 procent. Ganska litet eller mycket litet förtroende för socialtjänsten har 36 procent, resten har varken stort eller litet förtroende.

Hur ser arbetssituationen ut inom socialtjänsten? Finns det bra förutsättningar för att göra ett bra jobb? Alltför ofta saknas tillräckliga ekonomiska resurser liksom en bra introduktion, kontinuerlig kompetensutveckling och tillräcklig handledning efter svåra fall. När personal hotas av våldsamma klienter saknas ofta tillräckligt skydd. Ofta är tiden till samtal med klienterna begränsad och samarbetet med övriga samhällsinstitutioner är inte alltid utvecklat.

Det behöver skapas en bättre dialog mellan föräldrar, skola, socialtjänst, kommunpolitiker, föreningsliv, grannar, arbetsförmedling, försäkringskassa, fritidsgårdar. Hela ansvaret kan inte enbart ligga på socialtjänsten. Man borde se över möjligheten att införa ekonomiska incitament för samarbete mellan olika myndigheter och institutioner.

De kommunala riktlinjerna för socialtjänsten borde diskuteras öppet i varje kommun. Socialsekreterarna måste få rätt att alltid göra en professionell bedömning i varje enskilt fall oavsett politiska prioriteringar, det SKTF valt att kalla Lex Realia. Regeringen borde tillsätta en utredning i frågan för att öka professionaliteten i socialtjänsten. Vi måste skapa en tryggare arbetsmiljö för socialsekreterarna med bättre skydd när hot och våld mot yrkesgruppen ökar.

- Vi behöver diskutera socialsekreterarnas och biståndsbedömarnas arbetssituation i hela samhället. Roll- och ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän måste bli tydligare. Det måste bli en ökad tydlighet från kommunpolitikerna om riktlinjerna för socialtjänsten. Framförallt måste arbetssituationen där bli bättre. Men det räcker inte. Vi vill medverka till ett bredare samhällsansvar präglat av medmänsklighet. Det kan inte enbart ligga på socialsekreterarnas axlar, säger Eva Nordmark, ordförande i Fackförbundet SKTF.

För mer information, kontakta Eva Nordmark på tel 070 624 13 11 eller SKTFs presschef Peter Bloch på tel 070 255 13 37

Rapport: Socialsekreterarnas arbetssituation till debatt (pdf)

Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar anställda i kommun eller landsting som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för den kommunala demokratin. Inom skola, vård och omsorg omfattas även anställda i privatägda verksamheter. SKTF organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området samt inom Svenska kyrkan och ekumeniska organisationer.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressekreterare Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

955 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum