×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Stor oro inom Stockholms kommunala administration2007-02-08 08:30

Stockholms stadshus förslag om att banta organisationen med 500-700 administrativa tjänster är kontraproduktivt. Det visar en SKTF-rapport som idag presenteras och överlämnas till Kristina Axén Olin. Resultatet visar:

- 40 procent av de anställda under 40 år tänker sig att söka nya arbetsgivare om nedskärningarna genomförs (en grupp där flest högskoleutbildade finns)

- Över 90 procent tror att det kommer att bli svårare för medborgarna att komma i kontakt med staden

- drygt hälften uppger att de känner oro inför de föreslagna förändringarna och var fjärde anställd tror att de själva kan komma att sägas upp

- 90 procent tror att arbetsbelastningen kommer att bli större på dem som kommer att vara kvar efter nedskärningen

- Genomförs förslaget kommer det snart att uppstå ett akut rekryteringsbehov eftersom de yngre med högskoleutbildning överväger att lämna arbetsplatsen, säger Eva Pauli Arkemo, ordförande SKTF Stockholms stad. Det är ingen tvekan om att den betydande risken att servicen till Stockholmarna kommer att försämras måste tas in i bedömningen när ett beslut om nedskärningarna ska tas.

- Det finns en övertro på att spara inom administrationen. Istället får andra yrkesgrupper utföra arbetsuppgifter, vilket oftast leder till ineffektivare verksamhet och medför ohälsa, säger SKTFs ordförande Eva Nordmark.

För ytterligare kommentar kontakta Eva Pauli Arkemo, 076-12 40 642 eller Eva Nordmark, 070-624 13 11.

SKTF i Stockholm har genomfört undersökningen bland ett urval anställda i Stockholms Stad. Resultatet i denna rapport bygger på 847 svar, totalt gavs 1 345 medlemmar möjligheten att svara. Undersökningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men resultaten ger en fingervisning hur de som i sitt dagliga arbete har att verkställa de politiska beslut som stadshusledningen aviserat upplever situationen.

Fackförbundet SKTF organiserar anställda i kommun eller landsting som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för den kommunala demokratin. Inom skola, vård och omsorg omfattas även anställda i privatägda verksamheter. SKTF organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området samt inom Svenska kyrkan och ekumeniska organisationer.

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

919 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum