×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kommunernas ekonomi styr beslut om vården av äldre

2007-09-18 10:13

Pressmeddelande

Kommunens ekonomi avgör vilken vård gamla ska få, snarare än de gamlas faktiska behov. Nästan varannan biståndshandläggare uppger att kommunernas ekonomi ofta eller ibland är överordnad klienternas behov när biståndsbeslut fattas. Det visar en ny undersökning av 350 biståndsbedömare och biståndshandläggare som fackförbundet SKTF gjort.

Undersökningen är den andra i raden om den framtida äldreomsorgen och genomförs parallellt med arbetet i den statliga värdighetsutredningen som startade under våren 2007.

Biståndshandläggarna utreder, bedömer och föreslår vilka insatser en äldre individ har rätt till. Det är inte ovanligt att en biståndshandläggare har delegerats rätten att själv, eller i samråd med sin chef, fatta beslut i olika ärenden.

SKTFs undersökning visar att drygt 60 procent av biståndsbedömarna tar hänsyn till vad som är politiskt möjligt när de lägger fram ett förslag till beslut även om klientens behov är större än det föreslagna biståndet. Det framgår också att politikerna i socialnämnden sällan ändrar ett beslutsförslag.

Undersökningen visar att bara 30 procent av biståndshandläggarna svarar obetingat ja på om de får kontinuerlig fortbildning för att klara sina arbetsuppgifter. Över 80 procent anser att det vore bra om det infördes nationella manualer eller instrument för biståndsbedömningen. Som argument för nationella riktlinjer framhåller man att det skulle kunna resultera i att alla får en likvärdig service över hela landet.

- Det verkar finnas ett problem för många biståndshandläggare att riktlinjerna är för otydliga. Det skulle underlätta arbetet och arbetsmiljön med nationella riktlinjer, verkar många tycka, och att det skulle skapa större rättssäkerhet för äldre, säger Eva Nordmark.

- SKTFs slutsats är att undersökningen ger stöd för att den professionella bedömningen, utan att man sneglar på den kommunala ekonomin, måste få en starkare ställning, till gagn för de gamla. Vi behöver fundera på hur man bäst kan stärka biståndsbedömarnas rätt att göra en professionell bedömning av de äldres behov, säger Eva Nordmark.

För mer information, kontakta Eva Nordmark på tel 070-624 13 11

Rapporten Kommunernas ekonomi väger tyngre än de äldres behov (pdf)

Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar anställda i kommun eller landsting som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för den kommunala demokratin. Inom skola, vård och omsorg omfattas även anställda i privatägda verksamheter. SKTF organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området samt inom Svenska Kyrkan och ekumeniska organisationer.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressekreterare Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

935 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum