×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

SKTF kommenterar Svenskt Näringslivs debattartikel i Dagens Nyheter 030112 om offentlig sektor som en lönefälla för kvinnor:

2003-01-14 09:00

– Vår uppfattning är att det inte handlar om i vilken regi en verksamhet bedrivs, om den är privatägd eller offentlig. Det handlar om hur vi värderar kvinnors arbete. Vi måste förändra den könssegregerade arbetsmarknaden genom att få in fler män i sektorn, höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön. Inte genom att stigmatisera offentlig sektor, som Svenskt Näringsliv försöker göra, säger Inger Efraimsson, förbundsordförande i SKTF.

– Svenskt Näringsliv skriver att det enklaste sättet för en kvinna att höja sin lön är att byta sektor. Enligt artikelförfattarna kan en kvinna tjäna 1300 kr mer i månaden genom att lämna offentlig sektor och börja jobba i privat sektor. Av Svenskt Näringslivs fullständiga rapport framgår däremot att skillnaden, med deras egna beräkningar, egentligen är 940 kr. I DN-artikeln anges lönenivåer för kvinnor både inom offentlig och privat sektor som inte överensstämmer med faktiska nivåer, säger Inger Efraimsson.

Enligt SCB:s lönestatistik var medellönen år 1996 för kvinnor i offentlig sektor 15400 kr/mån och inom privat sektor 15600 kr/mån, och inte 17000 respektive drygt 18000 kr. I SCB:s lönestatistik räknas deltidslöner om till heltidslöner, vilket inte har kunnat göras i Svenskt Näringslivs rapport. I uppgifterna som Svenskt Näringsliv använt har inte heltidsanställningar kunnat skiljas ut från deltidsanställningar. År 2001 var ungefär 50 % av de anställda i kommuner och landsting deltidstjänstgörande. Inom privat sektor var andelen deltidstjänstgörande ungefär 20 %.

Det underlag som Svenskt Näringsliv bygger sin argumentation på kommer från en av SCB:s databaser som innehåller uppgifter om årsinkomster som rensats från t.ex. bidrag, ersättningar från försäkringskassa mm. Därmed skiljer sig underlaget i Svenskt näringslivs statistik från SCB:s lönestatistik. Skillnaden är att Svenskt Näringsliv jämför årsinkomst och inte lön. Det betyder att kvinnor inom offentlig sektor - som ofta går på vikariat eller andra tidsbegränsade anställningar eller är sjukskrivna - får en lägre årsinkomst.

– Detta visar på ett annat problem inom kommuner och landsting som främst drabbar kvinnor, nämligen de tidsbegränsade anställningsformerna. Men det är inte en jämförelse av lön, som Svenskt näringsliv vill göra gällande, säger Inger Efraimsson.

Slutsatsen Svenskt Näringsliv drar är att konkurrerande arbetsgivare ger större lönespridning och högre medianlön. Det stämmer inte. Handels medlemmar inom detaljhandeln eller anställda inom restaurangbranschen - företrädesvis kvinnor - tjänar inte mer för att de har privata, konkurrensutsatta arbetsgivare. Dessa kvinnor befinner sig i branscher där kvinnor är i majoritet. Det är också det som är problemet inom t.ex. vård- och omsorgsyrkena inom kommuner och landsting.

– SKTF har undersökt löneskillnader mellan offentligt anställda och privatanställda bland en av våra medlemsgrupper – tandsköterskorna. Genom att jämföra HTFs lönestatistik med vår egen kan vi se att det inte finns någon skillnad. Ingångslönen är visserligen lite högre för unga privatanställda tandsköterskor men därefter finns det inga större skillnader, säger Inger Efraimsson.

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

1127 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum