×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Brist på information och inflytande orsak till arbetsmiljöproblem i Svenska kyrkan

2003-06-13 09:00

Kvinnor anställda inom Svenska kyrkan upplever sin arbetsmiljö som sämre än vad män gör, visar en rapport från SKTF. Inom kvinnodominerade yrkesgrupper som diakoner, löneassistenter och förskollärare anser var fjärde anställd att de inte får bra information av arbetsgivaren om förändringar på arbetsplatsen. Andelen som upplever att de inte har någon möjlighet att påverka de egna arbetsuppgifterna är nästan dubbelt så stor bland kvinnorna jämfört med männen, 11 respektive 6 procent.

–Att så många känner att de saknar inflytande över sina egna arbetsuppgifter är mycket allvarligt, säger Inger Efraimsson, ordförande i SKTF. Brist på inflytande i kombination med otillräcklig information om förändringar på arbetsplatsen leder till oro, något som på sikt kan leda till ökad ohälsa och långtidssjukskrivningar.

Information om förändringar på arbetsplatsen, möjlighet att påverka de egna arbetsuppgifterna, upplevelsen av den fysiska arbetsmiljön är några av de faktorer som ingår i den anställdas upplevelse av arbetsmiljön. Enligt avtal mellan parterna ska utvecklingssamtal genomföras årligen med alla anställda. Detta är ett tillfälle då chef och anställd kan ta upp arbetsmiljörelaterade frågor. SKTFs undersökning visar att de anställda som inte haft utvecklingssamtal också är de som upplever sig sämst informerade.

Chefer som investerar i ett kvalitativt samtal med sina medarbetare har enormt mycket att vinna när det gäller att förbättra arbetsmiljön. Samtalet ger medarbetarna en reell möjlighet till inflytande, vilket är en av förutsättningarna för en god arbetsmiljö, säger Inger Efraimsson.SKTFs rapport visar också på stora regionala skillnader i upplevelsen av arbetsmiljön.

I Härnösands stift är endast en procent av de anställda missnöjda med sin fysiska arbetsmiljö jämfört med 17 procent av de anställda i Linköpings stift.

– Arbetsgivarna borde fundera över varför det är så stora skillnader mellan de bästa och de sämsta stiften, säger Inger Efraimsson.

För ytterligare kommentarer kontakta Inger Efraimsson, förbundsordförande i SKTF (070-644 84 04). För information om rapporten kontakta Kurt Blomqvist, ombudsman (070-568 24 42). Detta är den fjärde och sista rapporten om Svenska kyrkan som arbetsgivare.

Ledarskap och arbetsmiljö i Svenska kyrkan

(i pdf)

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

935 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum