×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Trepartssamtalen om ohälsan i arbetslivet

2002-02-18 08:08

Resurser, ledarskap och inflytande avgörande

Det är meningslöst att försöka öka hälsan i arbetslivet utan att sätta frågan om resurser till den offentliga sektorn i centrum. Inför trepartssamtalen pekar därför SKTF på att nationella beslut krävs för att vända ohälsoutvecklingen, liksom ett ökat ansvar från arbetsgivare och lokala politiker.

En central del i regeringens program mot den växande ohälsan i arbetslivet är de trepartssamtal som ska hållas mellan regeringen, arbetstagarorganisationerna och arbetsgivarorganisationerna. SKTF har nu överlämnat sina fem viktigaste punkter som bör ingå i den handlingsplan som ska tas fram. Utöver den övergripande resursfrågan pekar SKTF på fem områden som bör finnas med i det arbetet:

  1. Ett utvecklat och tydligt ledarskap krävs om anställda ska må bra i arbetslivet. Chefer bör ges rimliga förutsättningar att vara goda ledare. För detta krävs att ledarskapet prioriteras och inte tvingas bli en bisyssla vid sidan av administrativa och andra uppgifter.
  2. Inflytande och yttrandefrihet är rättigheter som bör komma alla anställda till del. Man ska kunna påverka sin arbetsorganisation, sin egen utveckling och förläggningen av sin arbetstid. Människors ökade rädsla att öppet yttra sin mening i arbetslivet bör motverkas. Kunskap och kompetens om arbetsmiljö saknas på många håll, speciellt om psykosociala förhållanden. Utbildningen av chefer, arbetsledare och skyddsombud bör förbättras. Cheferna har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, och bör få förutsättningar att ta det ansvaret på allvar.
  3. Jämställdhet och mångfald skapar hälsa i arbetslivet. Könssegregeringen inom kommuner och landsting bör brytas upp, vilket inte minst kräver rättvisa löner. Yngre bör lockas till sektorn och äldre ska kunna orka hela yrkeslivet. Olikheter vad gäller ålder, kön, erfarenhet och bakgrund ger öppna, dynamiska arbetsplatser.
  4. Goda arbetsvillkor, som slås fast i centrala kollektivavtal, ska vara möjliga att anpassa efter de förhållanden som råder på arbetsplatsen. Avtalen ska ge en grundtrygghet som varje anställd ska ha möjlighet att utveckla och anpassa i dialog med sin chef.

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

1153 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum