×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

SKTF presenterar Sifo-undersökning om ledarskap: Chefen central för arbetsmiljön

2002-05-02 08:08

Hur viktig är chefen för arbetsmiljön på en arbetsplats? "Mycket viktig" svarar 75 procent av de tillfrågade i en ny undersökning från SKTF. Undersökningen visar även att det hos allmänheten saknas stöd för den typ av arbetsorganisation som är vanlig inom exempelvis äldreomsorgen där cheferna ofta har direkt ansvar för 40–80 underställda. Ytterligare en fråga som lyfts fram i undersökningen är vikten av att genomföra utvecklingssamtal.

I diskussionerna om ohälsan i arbetslivet pekar alltfler på bristen på tydligt ledarskap som en väsentlig förklaring till varför människor är sjuka. Men hur ser egentligen allmänheten på chefens roll och förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap? För att få svar på den frågan gav SKTF i uppdrag åt Sifo att under mars och april 2002 per telefon intervjua drygt 1 000 personer. Gruppen bestod av anställda arbetare och tjänstemän som fick besvara fem frågor var. Resultaten av undersökningen är tydliga:

På frågan hur viktig man anser att chefens roll är för arbetsmiljön på en arbetsplats svarar 97 procent "mycket viktig" eller "ganska viktig". (75 procent svarar "mycket viktig" medan 22 procent svarar "ganska viktig".)

På frågan hur viktigt man anser det är att chefen har utvecklingssamtal med sina medarbetare svarar 95 procent "mycket viktigt" eller "ganska viktigt". (72 procent svarar "mycket viktigt" medan 23 procent svarar "ganska viktigt".)

82 procent tror att en chef kan ha ansvar för högst 30 direkt underställda. Endast 6 procent tror att antalet underställda kan överstiga 40.

– Undersökningen visar att människor tycker att chefen har en central roll när det gäller arbetsmiljön på arbetsplatsen. Men chefer bör ges förutsättningar att utöva sitt ledarskap, och då måste arbetsgivare och beslutsfattare prioritera ledarskapet på ett helt annat sätt än idag. Ett bra ledarskap är en förutsättning för väl fungerande arbetsplatser där människor trivs, utvecklas och tar ansvar, säger Inger Efraimsson, förbundsordförande i SKTF.

– Resultaten i undersökningen om hur många underställda en chef kan ha rimmar illa med hur verkligheten ser ut i exempelvis äldreomsorgen. En av våra tidigare undersökningar visar att de tillfrågade cheferna i äldreomsorgen i genomsnitt hade 50 underställda. Det ska ställas emot att endast 6 procent i den nu aktuella undersökningen tror att en chef klarar av att ha fler än 40 underställda. Dessutom vet vi att det idag finns chefer som har uppåt 100 underställda, vilket är horribelt om man ska hinna se sina medarbetare som hela människor, säger Inger Efraimsson.

– Under 90-talet har verksamheter inom kommuner och landsting "slimmats" och antalet mellanchefer minskat rejält. Kommunförbundet har visat att antalet arbetsledare i äldre- och handikappomsorgen under de senaste fem åren minskat med 1 400 personer – samtidigt som antalet anställda ökat med 25 000 personer. Att göra sig av med chefer ger återverkningar i verksamheten, vilket vi sett exempel på under senare tid. Nu måste man inse betydelsen av ett gott ledarskap, säger Inger Efraimsson.

För ytterligare kommentarer kontakta Inger Efraimsson, förbundsordförande i SKTF (070-644 84 04).

Redovisning av resultaten

Nedan finns en sammanställning av svaren från samtliga i gruppen (1048 intervjuade, 577 kvinnor, 471 män) på de fem frågor som ställs i undersökningen. För att ta del av det fullständiga resultatet hänvisar vi till vår webbplats www.sktf.se. Där återfinns svaren även uppdelade på kön, ålder, arbetare/tjänsteman, privat/offentlig tjänst, fackförbund, region och politiska sympatier.

Fråga 1. Hur viktig anser du att chefens roll är för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Mycket viktig 75 %
Ganska viktig 22 %
Inte särskilt viktig 2 %
Inte alls viktig 0 %
Tveksam, vet ej 0 %

Fråga 2. På många arbetsplatser har chefernas utvecklingssamtal med sina medarbetare. Hur viktigt anser du det är att chefen har utvecklingssamtal med sina medarbetare?

Mycket viktigt 72 %
Ganska viktigt 23 %
Inte särskilt viktigt 3 %
Inte alls viktigt 1 %
Tveksam, vet ej 1 %

Fråga 3. Hur många direkt underställda tror du en chef klarar att själv ha ansvar för, t.ex. genom att genomföra utvecklingssamtal och ta ansvar för genomförandet av de åtgärder man då kommer överens om?

1 - 10  25 %
11 - 20 39 %
21 - 30 18 %
31 - 40 4 %
41 - 50 4 %
Över 50 2 %
Tveksam, vet ej 6 %

Fråga 4. Har du själv arbetat som chef eller arbetsledare?

Ja 42 %
Nej 58 %
Tveksam, vet ej 0 %

Fråga 5. Har din chef haft ett utvecklingssamtal med dig under de senaste 12 månaderna eller tidigare?

Ja, under de senaste 12 månaderna  59 %
Ja, tidigare 15 %
Nej  25 %
Tveksam, vet ej 0 0%

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

1115 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum