×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

SKTF positivt till obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron

2002-06-20 08:08

SKTF framför i ett remissyttrande till TCO idag sitt stöd till regeringens förslag om en obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron. SKTF anser att förslaget innebär en bra början till personalekonomiska bokslut, framförallt inom kommuner och landsting som har en hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron bör dock redovisas för varje enskild verksamhet för att synliggöra behoven av insatser för en förbättrad arbetsmiljö. Det räcker inte med en generell redovisning av sjukfrånvaron, som betänkandet föreslår.

- Förslaget lägger en god grund för att systematisera och redovisa de ekonomiska och personella konsekvenserna av sjukfrånvaron. Det kan fungera som en ekonomisk drivkraft för arbetsgivaren, säger ordförande Inger Efraimsson.

- Vi ser också positivt på att mäns respektive kvinnors sjukfrånvaro redovisas separat, liksom att det görs en indelning efter ålder. Vidare ska långtidssjukskrivna redovisas separat så att riktade insatser kan göras inom respektive grupp, säger Inger Efraimsson.

SKTF ställer sig emellertid inte bakom förslaget om att uppgifter om sjukfrånvaron lämnas för kommun och landsting som helhet. Enligt betänkandet ska det vara frivilligt för arbetsgivaren att redovisa sjukfrånvaron inom respektive verksamhet. SKTF anser att detta måste vara obligatoriskt. En redovisning enligt förslaget riskerar att dölja extremvärden inom enskilda verksamheter. Då kommuner och landsting är de sektorer i samhället där sjuktalen är störst, är det viktigt att förhållandena på förvaltnings- liksom verksamhetsnivå redovisas. Det är nödvändigt för att behovet av förbättringsinsatser ska bli synliggjorda för såväl arbetsgivare som fackföreningar. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron ska vara enhetlig för privata verksamheter, kommuner, landsting samt statliga myndigheter.

- Det finns dock en risk att strävan efter att sänka sjuktalen på arbetsplatserna leder till att sjuknärvaron ökar liksom den "dolda" sjukfrånvaron; d.v.s. att människor istället för att sjukskriva sig tar ut semesterdagar, flextid och övertid för att undvika inkomstbortfall i form av karensdagen. Därför är det viktigt att orsaken till minskad sjukfrånvaro utvärderas för att uppmärksamma vad förändringen beror på. Är det på grund av en ökad "dold" sjukfrånvaro eller tack vare ett lyckat arbetsmiljöarbete? Det förutsätter även att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar så att syftet med förslaget blir genomfört och inte stannar vid en redovisning av sjuktimmar, säger Inger Efraimsson.

För ytterligare kommentarer kontakta Inger Efraimsson, mobil 070-644 84 04 eller ombudsman Carola Löfstrand, tfn 08-789 63 99.

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

1154 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum