×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Inger Efraimssons kommentar på Jan Rydh betänkande för ökad hälsa i arbetslivet

2002-01-09 08:08

Ingers kommentar:
Försämringarna i arbetsmiljön börjar nu få så stora ekonomiska konsekvenser i form av galopperande kostnader för sjukförsäkringen att regeringen har tillsatt ännu en statlig utredning.
  

Igår lämnade Jan Rydh sitt betänkande för ökad hälsa i arbetslivet. Utredningen har framförallt sin styrka i att den visar på arbetsmiljöns betydelse för hälsan, och att den lyfter ohälsan från ett individplan till ett organisatoriskt problem. Vikten av ledarskap och en god arbetsorganisation understryks i den handlingsplan för ett hälsosammare arbetsliv som utredningen presenterar.

SKTF har länge pekat på de växande problemen med utbrändhet och långtidssjukskrivningar inom kommuner och landsting. Ekonomiska nedskärningar, personalminskningar, ständiga omorganisationer och otrygga anställningar är viktiga förklaringar. Arbetsmiljöarbetet har försummats och individens utsatthet har ökat. Det har bland annat tagit sig uttryck i att tystnaden breder ut sig på arbetsplatserna och alltfler upplever sig mobbade. Att arbeta som chef på mellannivå, med krav från flera håll, har blivit en roll näst intill omöjlig att bemästra.

Jan Rydh konstaterar i utredningen att det är i samspelet mellan individen och arbetsplatsen som ohälsa kan bekämpas och ett hälsosammare arbetsliv utvecklas. Därför föreslår han breda och samlade insatser på ett stort antal samhällsområden. Men de konkreta förslagen koncentreras huvudsakligen kring åtgärder för att få ner kostnaderna för sjukförsäkringen. Det viktigaste förslaget är att förlänga arbetsgivarnas sjuklöneperiod till 60 dagar. Detta kan visserligen öka pressen på arbetsgivarna att förebygga långtidssjukskrivningar, men risken är också stor att utslagningen ökar och att människor med svag hälsa får ännu svårare att få arbete.

Andra åtgärder måste till för att premiera de arbetsgivare som satsar på en bra arbetsmiljö. Dålig arbetsmiljö måste också få ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren. Det är särskilt angeläget när det gäller ansvaret för att förebygga och åtgärda missförhållanden som mobbning och kränkande särbehandling.

För att få bukt med ohälsan måste vi skapa mänskliga arbetsplatser, som gör det möjligt för individens livspuzzel att gå ihop. Det handlar om inflytande över arbetstidens längd och förläggning, öppet arbetsklimat, arbetsorganisation och bemanning som medger inflytande och bejakar utveckling.

Vi börjar nu få berg av utredningar och rapporter om sambanden mellan förhållandena i arbetslivet och individens hälsa. Kunskapen finns och otaliga är de handlingsplaner och åtgärdsförslag som levererats genom åren. Nu har konsekvenserna av åratals försummelser och "låt-gå-mentalitet" lett till att kostnaderna för att inte göra något är skyhögt större än att ta itu med problemen. Om vi ska klara ekonomin och framtidens arbetskraftsbehov måste varje individs arbetsförmåga och lust att delta och utvecklas ända fram till pensioneringen tas tillvara.

Jag önskar att detta var den sista utredningen i den långa raden och att vi nu kan koncentrera oss på att genomföra ett hållbart arbetsliv där alla behövs och får plats.

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

1068 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum