×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vem leder vem i kommun och landsting?

2000-09-29 08:37

Vem blir årets kulturkommun?

Ny rapport från SKTF:

SKTF presenterar idag en rapport om situationen i kommuner och landsting sett ur politikers, förvaltningschefers och personalens perspektiv. Rapporten bygger på en undersökning gjord med hjälp av djupintervjuer, fokusgrupper och INSITUä -analyser.

  • Resultaten är skrämmande. Alla led i organisationen beskriver en verksamhet som brottas med stora styr- och ledningsproblem. Både politiker och förvaltningschefer är överens om att man går i otakt. Det handlar om otydlig rollfördelning mellan politiker och förvaltningschefer, obefintliga styr- och uppföljningssystem och därmed bristande återkoppling till de anställda. Det är en gigantisk misshushållning med personal och pengar, säger SKTF:s förbundsordförande Inger Efraimsson.
  • Avsaknaden av tydlig ledning skapar frustration i alla led och för de anställda innebär det att 25% av de som arbetar i verksamheter med direkt kontakt med brukare eller patienter inte tror sig arbeta kvar om två år. En siffra som är betydligt högre än för övriga arbetslivet. Samtidigt behöver kommuner och landsting rekrytera 800 000 människor inom en tio års period, fortsätter Inger Efraimsson.
  • Rapporten visar tydligt vilket stort glapp det finns mellan politiker och chefstjänstemän. Naturliga kontaktytor saknas och båda grupperna saknar stöd från den andra. Det dåliga samspelet mellan politiker och tjänstemän avspeglar sig i hela organisationen. Personalen beskriver verksamheten som ett skepp utan roder och kanske också utan kompass, säger Inger Efraimsson.
  • Skrämmande är att se att chefer och politiker uppger att det saknas styrsystem och kvalitetssäkringssystem för verksamheten. Anmärkningsvärt är också att varken politiker eller chefer tar upp de styrsystem som faktiskt finns i bland annat arbetsmiljölagen. Samtidigt som det är precis vad personalen efterlyser som ett sätt att komma till rätta med problemen, säger Inger Efraimsson.
  • Politiker och tjänstemän måste börja en dialog med varandra för att skapa förståelse för varandras villkor och för verksamhetens bästa. Om inte det sker snarast riskerar skutan att kapsejsa, säger Inger Efraimsson.

Med rapporten:

Vem leder vem? (pdf)
Rapport om situationen i kommuner och landsting
sett ur politikers, förvaltningschefers och personalens
perspektiv.

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

936 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum