×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

SKTF och Akademikerförbundet SSR kräver satsning på ett jämställt arbetsliv

2000-12-20 08:37

SKTF och Akademikerförbundet SSR som tillsammans organiserar 150 000 tjänstemän i kommuner och landsting har idag överlämnat sina avtalskrav till arbetsgivarna i kommuner och landsting. Utgångspunkten i kraven är att kommunernas och landstingens ekonomi nu är bättre än någonsin och rekryteringsbehovet stort vilket skapar goda förutsättningar för god löneutveckling, mer inflytande och bättre arbetsmiljö för de anställda.

SKTF:s och Akademikerförbundet SSR:s yrkande innebär också ett slag för ett jämställt arbetsliv. För att lösa problemet med den segregerade arbetsmarknaden måste det viktiga arbete som görs av kvinnor i offentlig sektor uppvärderas lönemässigt. Och det är endast möjligt genom att mer pengar skjuts till offentlig sektor.

- Det kanske mest spännande med vårt gemensamma avtalsyrkande är det förslag vi presenterar som innebär ett stort steg från det som ofta upplevs som godtycke till en sakligt motiverad lönesättning. Vi vill arbeta tillsammans med arbetsgivarna i en lönesättningsprocess i flera steg som syftar till att varje individ ska veta varför den har den lön man har och vad som krävs för att förändra den, säger SKTF:s förbundsordförande Inger Efraimsson.

- En av de viktigaste uppgifterna för offentlig sektor är att skapa en attraktiv arbetsmiljö. Vi tror att ett viktigt led i det är att ge individen större inflytande över sin arbetssituation. I vårt yrkande finns därför ett krav på ett enskilt utrymme på 0,8 procent för varje anställd som han eller hon förfogar över själv och som kan användas till exempelvis arbetstidförkortning, lön, pensionsavsättning eller avsättning till kompetenskonto, säger Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Ulph Holmgren.

De fem hörnstenarna i SKTF:s och Akademikerförbundet SSR:s yrkande är:

  • Reallöneförbättringar för medlemmarna
  • Utvecklad tillämpning av det individuella lönesystemet
  • Introducera individuell valfrihet i systemet
  • Utveckla och konsolidera god arbetsmiljö på arbetsplatserna
  • Avskaffa alla former av diskriminering i lönesättning och arbetsvillkor

SKTF och Akademikerförbundet SSR kräver ett sammanlagt lokalt förhandlingutrymme på lägst 4,3% för andel av lönen upp till 19.000 kronor och 3,8% för lönedelar över 19.000 kronor. Därav ska 0,8% avsättas till enskilt utrymme. De yrkanden som presenteras omfattar ett år. Dessutom ska lönespridningen öka för yrkeskategorier med liten lönespännvidd. Yrkandet säger också att arbetsgivaren ska avsätta medel till kompetensutveckling motsvarande minst fem dagar per anställd och år och av dessa ska varje anställd garanteras två dagar per år. Medel ska också avsättas för att åtgärda sådan lönediskriminering som framkommit vid den årliga kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män som föreskrivs i jämställdhetslagen.

För mer information kontakta:

Anders Hammarbäck, förhandlingschef SKTF, 070-689 64 71
Jan Nilsson, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR, 0708-17 44 53
Therese Svanström, pressombudsman SKTF, 08-789 64 70 eller 070-655 38 37
Björn Lundell, informationschef Akademikerförbundet SSR på 08-617 44 87, 0708-17 44 31

Nyheter

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

933 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum