Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vision: Låt medarbetare i välfärden bidra till omställning genom koldioxidbudgetering

Publicerad 2020-09-21

Kommuner och regioner har ett stort ansvar för att förverkliga den gröna omställningen, men verktygen för medarbetarna att arbeta för minskade utsläpp alltför osynliga i regeringens budget. Det anser fackförbundet Vision, som är kritiskt till att medlemmarna ofta saknar förutsättningar att arbeta för ökad hållbarhet. Nu uppmanar Vision regeringen att satsa på koldioxidbudgetering i kommuner och regioner.

Visions medlemmar – bland andra upphandlare, chefer, tekniker och miljö- och hållbarhetstrateger inom välfärden – förväntas förverkliga regeringens världsledande ambitioner och målsättningar för Agenda 2030.  Inte minst betonar Sveriges nationelle samordnare för Agenda 2030 den viktiga roll som kommuner och regioner har i omställningsarbetet.

−  Koldioxidbudgetar är ett viktigt sätt att driva hållbarhetsarbetet i kommuner och regioner framåt, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Klimatet förändras här och nu - då måste Sveriges kommuner och regioner ta initiativet och ge våra medlemmar förutsättningar att bidra.

Vision menar att förbundets medlemmar har mycket varierande förutsättningar för att bidra i den nödvändiga klimatomställningen. Genom koldioxidbudgetering får medarbetare i kommuner och regioner ett verktyg för att beräkna och åskådliggöra hur stor mängd den enskilda kommunen eller regionen behöver minska sina utsläpp, för att uppnå resultat i linje med Parisavtalet. Koldioxidbudgetering är ett verktyg för att få med alla berörda i klimatomställningen på lokal nivå och är en tydlig signal om att prioritera klimatfrågan, menar Vision.

-  Om regeringen menar allvar med sina ambitioner att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, så behöver de anställda i välfärden få förutsättningar att bidra till det, säger Veronica Magnusson.

Idag uppger 31 av Sveriges kommuner att de har upprättat en koldioxidbudget[1] och ytterligare 61 kommuner anger att de har påbörjat arbetet. Antalet kommuner som arbetar med frågan ökar alltså, men alldeles för långsamt, menar Vision.

Höstbudgeten innehåller flera riktade satsningar för klimatet. Vision understryker att åtgärderna är bra, men väntar sig också att kommuner och regioner får bättre förutsättningar att jobba för en grön omställning.

-  I och med Sveriges allt ambitiösare klimatpolitik har Visions medlemmar ett uppdrag att jobba för ökad hållbarhet. Visions medlemmar är nycklar i att förverkliga Agenda 2030 och ska ha rätt förutsättningar att leverera på politikernas höga ambitioner. Koldioxidbudgetar är ett konkret verktyg som kan stödja det, säger Veronica Magnusson.

 För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070- 746 21 24.

[1] https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/koldioxidbudget/compare

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar