Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Vision: Framtidens socialtjänst kräver mer kraftfulla förändringar

Publicerad 2020-08-26

De förslag som utredningen Framtidens socialtjänst idag presenterar innehåller mer av generella bestämmelser och minskad detaljerad lagstiftning. Syftet är gott; att öka handlingsutrymmet utifrån de individuella behoven av socialtjänstens insatser. Men Vision ser en stor risk att det kommunala handlingsutrymmet blir för stort och att socialtjänstens insatser kommer att styras av kommunala budgetramar snarare än av lagstiftarens intentioner och den professionella bedömningen. Det finns också en överhängande risk att likvärdigheten mellan kommunernas socialtjänst minskar än mer.

Utredaren har haft i uppdrag att se över och lämna förslag beträffande socialtjänstlagens struktur, tillgång till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst som främjar det förebyggande arbetet, stärka en kunskapsbaserad socialtjänst och mer tillgängliga insatser. Även behovet av en ny äldrelag, ett förtydligat barnrättsperspektiv och socialnämndens delegationsmöjlighet har setts över.

Av direktivet framgår att detta ska göras utan att det leder till kostnadsökningar, något som Vision är starkt kritisk till:

–  Visions medlemmar är välutbildade, engagerade och kompetenta. Vi vet vilken avgörande skillnad det kan göra för individer att få rätt stöd vid rätt tillfälle. Men ofta saknas förutsättningar för medarbetarna. Socialtjänsten är redan underfinansierad vilket resulterar i otillräckliga arbetsvillkor och bristande kvalitet. Det påvisas gång på gång i tillsyns- och lägesrapporter från de statliga myndigheterna. Det måste finnas en balans mellan krav och resurser säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Visions medlemmar vittnar om att kommunala riktlinjer kring budgetramar alltför ofta begränsar det professionella handlingsutrymmet att, i samråd med den enskilde, göra bedömningar av behovet och tillsätta insatser och stöd. I vår undersökning anger fyra av tio socialchefer att de upplever det svårt att inom givna budgetramar ge de insatser de anser att individen har behov av och rätt till. De verksamhetsområden som socialcheferna bedömer påverkas särskilt negativt av kommuners ekonomiska förutsättningar är sociala barn- och ungdomsvården och äldreomsorgen.

Vikten av det förebyggande arbetet har haft stort fokus i utredningens arbete. Men förslagen är inte tillräckligt tydliga och genomgripande, menar Vision. I socialtjänstlagens målparagraf förslås en skrivning om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Men när ekonomin gör det nödvändigt att prioritera stryker ofta det förebyggande arbetet på foten.

-  Socialtjänsten har hög kompetens att tillsammans med aktörer som skola, förskola och polis förebygga social utsatthet och kriminalitet. Men då behöver det förebyggande uppdraget formuleras skarpare i lagstiftningen och resurser säkerställas för detta, säger Veronica Magnusson.

Utredningen förslår vidare att det ska bli möjligt för kommuner att tillhandhålla vissa insatser utan individuell behovsprövning. För att tillgången till insatser ska bli likvärdig över landet anser Vision att det ska bli en skyldighet för kommunerna att tillhandhålla vissa insatser utan individuell behovsprövning. Tillgången till insatser ska inte styras av vilken kommun man bor i.

Enligt förslaget ska hemtjänst och korttidsboende ingå i de insatser som ska kunna ges utan individuell behovsprövning. Vision anser att både hemtjänst och korttidsboende är insatser där det behövs både utredning av behovet och uppföljning av insatsen. Dels för att säkerställa att individens behov tillgodoses och dels för att det ofta är en del av en vårdkedja och behöver samordnas med andra vård och omsorgsinsatser. Vision har tillsammans med Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Vårdförbundet lagt ett särskilt yttrande i denna del i utredningen.

Vision organiserar ett stort antal medlemmar inom socialtjänsten såsom socialsekreterare, biståndshandläggare, handläggare och chefer. Vi har deltagit i utredningens expertgrupp och med utgångspunkt från medlemmarna fört fram vilka förändringar som behövs för en kunskapsbaserad socialtjänst som, med utgångspunkt från den enskildes behov, främjar social trygghet.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070- 746 21 24.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt