Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vision: Coronakommissionens kritik måste tas på allvar

Publicerad 2020-12-15

Coronakommissionen pekar på att de åtgärder som regering och myndigheter satte in för att minska riskerna för smittspridning i äldreomsorgen kom försent och var otillräckliga. Vision anser att de brister Coronakommissionen pekar på måste tas på allvar och lösas omgående. Därför presenter vi sju krav för framtidens vård, socialtjänst och omsorg.

Fackförbundet Vision menar att de äldres individuella behov av vård och omsorg glöms bort i granskningarna av äldreomsorgen. Vision presenterar sju krav som innebär att äldre människor ges rätt till personcentrerad vård och omsorg med mer fokus på förebyggande och rehabiliterande arbete. För att göra vård och omsorg mer personcentrerad måste chefer i äldreomsorgen ges rimliga förutsättningar att driva en sådan förändring.

− De äldres individuella behov och olikheter glöms bort när äldreomsorgen granskas, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Vi måste bygga en nära vård och omsorg där multisjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning så självständigt som möjligt kan klara sin vardag. Äldreomsorg är mer än bara vård.

Regeringens coronakommission pekar också på att det finns allvarliga patientsäkerhetsproblem när det gäller journalföringen i äldreomsorgen och att det finns ett stort behov av en patientcentrerad sammanhållen journalföring. Vision vill höja kvalitén på den patientnära vårddokumentationen och föreslår att utbildande medicinska sekreterare får bidra med sin kompetens i den kommunala vården och omsorgen. Idag har mycket få kommuner anställt utbildande medicinska sekreterare.

− Det måste finnas krav i lag på att kommuner ansvarar för att arbeta förebyggande och rehabiliterande, säger Veronica Magnusson. Vi vill också se en patientsäker och professionell vårddokumentation i kommunerna. Om utbildande medicinska sekreterare får bidra med sin kompetens får undersköterskor och sjuksköterskor mer tid för de äldre.

Kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser är idag omfattande från att tidigare bara varit regionernas ansvar. Idag får 340 000 personer nu får sjukvård i sitt hem, vilket är en kraftig ökning från början av 2000-talet. Vision menar att mer resurser och kompetens behöver styras om till den kommunalt finansierade primärvården. De riktade ekonomiska satsningar till kommunal hälso- och sjukvård och omsorg som gjorts under pandemin räcker inte till

Visions krav för framtidens vård, socialtjänst och omsorg

  1. Styr över mer resurser och kompetens till den kommunalt finansierade primärvården.
  2. Satsa på arbetet med förebyggande insatser och rehabilitering. Formulera ett skarpt krav på kommunernas förebyggande arbete i Socialtjänstlagen.
  3. Höj kvalitén på den patientnära vårddokumentationen i äldreomsorgen och kommunal primärvård genom att låta utbildande medicinska sekreterare bidra med sin kompetens.
  4. Slå fast i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) att regioner och kommuner måste formulera en gemensam plan för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå.
  5. Slå fast i socialtjänstlagen att samverkansöverenskommelser mellan region och kommun ska finnas gällande äldre personer som får personlig omsorg eller vård i det egna hemmet, på korttidsboende eller i särskilt boende.
  6. Insatser som hemtjänst och korttidsboende måste fortsätta att ges efter individuell behovsprövning
  7. Investera i ledarskapet genom att satsa på permanenta åtgärder för att förbättra chefernas situation i äldreomsorgen.

För mer info, vg kontakta: 

Hediye Güzel, presschef Vision, 076 1417321

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar