Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Vision: Coronakommissionens kritik måste tas på allvar

Publicerad 2020-12-15

Coronakommissionen pekar på att de åtgärder som regering och myndigheter satte in för att minska riskerna för smittspridning i äldreomsorgen kom försent och var otillräckliga. Vision anser att de brister Coronakommissionen pekar på måste tas på allvar och lösas omgående. Därför presenter vi sju krav för framtidens vård, socialtjänst och omsorg.

Fackförbundet Vision menar att de äldres individuella behov av vård och omsorg glöms bort i granskningarna av äldreomsorgen. Vision presenterar sju krav som innebär att äldre människor ges rätt till personcentrerad vård och omsorg med mer fokus på förebyggande och rehabiliterande arbete. För att göra vård och omsorg mer personcentrerad måste chefer i äldreomsorgen ges rimliga förutsättningar att driva en sådan förändring.

− De äldres individuella behov och olikheter glöms bort när äldreomsorgen granskas, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Vi måste bygga en nära vård och omsorg där multisjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning så självständigt som möjligt kan klara sin vardag. Äldreomsorg är mer än bara vård.

Regeringens coronakommission pekar också på att det finns allvarliga patientsäkerhetsproblem när det gäller journalföringen i äldreomsorgen och att det finns ett stort behov av en patientcentrerad sammanhållen journalföring. Vision vill höja kvalitén på den patientnära vårddokumentationen och föreslår att utbildande medicinska sekreterare får bidra med sin kompetens i den kommunala vården och omsorgen. Idag har mycket få kommuner anställt utbildande medicinska sekreterare.

− Det måste finnas krav i lag på att kommuner ansvarar för att arbeta förebyggande och rehabiliterande, säger Veronica Magnusson. Vi vill också se en patientsäker och professionell vårddokumentation i kommunerna. Om utbildande medicinska sekreterare får bidra med sin kompetens får undersköterskor och sjuksköterskor mer tid för de äldre.

Kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser är idag omfattande från att tidigare bara varit regionernas ansvar. Idag får 340 000 personer nu får sjukvård i sitt hem, vilket är en kraftig ökning från början av 2000-talet. Vision menar att mer resurser och kompetens behöver styras om till den kommunalt finansierade primärvården. De riktade ekonomiska satsningar till kommunal hälso- och sjukvård och omsorg som gjorts under pandemin räcker inte till

Visions krav för framtidens vård, socialtjänst och omsorg

  1. Styr över mer resurser och kompetens till den kommunalt finansierade primärvården.
  2. Satsa på arbetet med förebyggande insatser och rehabilitering. Formulera ett skarpt krav på kommunernas förebyggande arbete i Socialtjänstlagen.
  3. Höj kvalitén på den patientnära vårddokumentationen i äldreomsorgen och kommunal primärvård genom att låta utbildande medicinska sekreterare bidra med sin kompetens.
  4. Slå fast i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) att regioner och kommuner måste formulera en gemensam plan för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå.
  5. Slå fast i socialtjänstlagen att samverkansöverenskommelser mellan region och kommun ska finnas gällande äldre personer som får personlig omsorg eller vård i det egna hemmet, på korttidsboende eller i särskilt boende.
  6. Insatser som hemtjänst och korttidsboende måste fortsätta att ges efter individuell behovsprövning
  7. Investera i ledarskapet genom att satsa på permanenta åtgärder för att förbättra chefernas situation i äldreomsorgen.

För mer info, vg kontakta: 

Hediye Güzel, presschef Vision, 076 1417321

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt