Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Välfärdens medarbetare behöver förutsättningar att möta de växande behoven i krisen

Publicerad 2020-04-15

De ökade anslagen till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten behöver användas till satsningar på arbetsmiljö och goda villkor. Trycket på verksamheterna är hårt och för att klara bemanning och kvalitet måste arbetsgivarna ge medarbetare och chefer rätt förutsättningar. Vision efterfrågar också ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och frivilligorganisationerna.

- De extra resurserna är nödvändiga för att klara den akuta krisen i kommuner och regioner, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Chefer och medarbetare måste få förutsättningar att klara jobbet nu med en god arbetsmiljö. Men resurserna måste också finnas för långsiktig hållbarhet, social och klimatmässig.

Under en kris drabbas de redan sårbara hårdast och socialtjänsten behövs mer än någonsin. Sannolikt kommer behovet av ekonomiskt bistånd att öka som en följd av ökad arbetslöshet. Barns och kvinnors utsatthet för våld och övergrepp ökar i spåren av corona och det är nödvändigt att både söka upp och möta upp dessa behov. Kommunerna behöver rusta socialtjänsten på kort och lång sikt genom satsningar på arbetsmiljö och arbetsvillkor för att använda medarbetarnas kompetens på bästa sätt och öka attraktiviteten för att arbeta i socialtjänsten.

För att stärka socialtjänsten på kort och lång sikt föreslår Vision följande åtgärder:

  • Genomför regelbundna lägesbilder av situationen i socialtjänsten för att följa utvecklingen och som kan utgöra underlag för åtgärder, precis som gjordes vid flyktingmottagandet 2015.
  • Förstärk de administrativa funktionerna runt de verksamhetsnära cheferna och handläggarna så de kan fokusera på ledarskapet och det individfokuserade arbetet. Rätt använd kompetens ger en mer effektiv verksamhet.
  • Kompetensinventera och upprätta en plan för hur olika verksamheter snabbt kan stötta varandra där trycket är som högst. Medarbetare måste ha en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning.
  • Möjliggör digital kommunikation med kommuninvånarna genom att ha rätt utrustning och digitala plattformar. Det handlar både om att nyttja digital teknik för att kommunicera när fysiska möten inte är möjliga eller lämpliga, och att utveckla e-tjänster och AI-handläggning för att öka servicen till invånarna.
  • Barnkonventionen är svensk lag och barn är extra sårbara i en kris av detta slag. Kommunerna behöver säkerställa att det finns resurser för att hjälpa barn som behöver stöd och skydd skyndsamt.
  • Kommunerna behöver intensifiera samarbetet med och stödet till civilsamhället för att nå ut brett till personer som socialtjänsten har svårt att nå själva. Det handlar till exempel om stöd till vuxna som har oro för sin ekonomiska situation, stöd och skydd till kvinnor och barn som utsätts för våld och övergrepp och stöd till personer som riskerar att hamna i ett missbruk.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 746 21 24.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar