Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Ny enkät: Chefer i äldreomsorgen saknar resurser för en säker arbetsmiljö

Publicerad 2020-05-13

När Vision frågade 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg om deras möjligheter att fullt ut förebygga smitta av Covid-19 svarade knappt hälften att skyddsutrustningen är tillräcklig. Nästan en fjärdedel av cheferna har funderat på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef då de saknar resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för sin personal.

Chefer har ett kvalificerat ansvar att leda verksamheten med omfattande krav på att säkerställa arbetsmiljön för anställda och patientsäkerheten. Visions enkät till chefer i äldreomsorgen visar att en majoritet av de tillfrågade cheferna saknar tillräckliga resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för de anställda. Närmare fyra av fem chefer känner oro för att personalen ska smittas.

−  Chefer i äldreomsorgen oroar sig för sina anställda och vittnar om en akut situation. Chefer beskriver bristen på skyddsutrustning och saknar både tydliga riktlinjer och tillräcklig bemanning. Kommunledningar och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att chefer ska klara sina arbetsmiljöuppgifter och få resurser att skydda de äldre, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Cheferna har möjlighet att skjuta sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef om de saknar resurser för att klara uppdraget. Nästan en fjärdedel av cheferna i Visions enkät säger att de övervägt att skjuta sina arbetsmiljöuppgifter uppåt i organisationen. Samtidigt beskriver många en osäkerhet kring vad som då skulle hända. En del befarar att de skulle få kritik, att deras förmåga som chef skulle ifrågasättas eller att de riskerar att bli omplacerade.

Kunskapen om Covid-19 är fortfarande begränsad. Det gör det svårt för äldreomsorgscheferna att bedöma om vilka åtgärder som är rätt eller tillräckliga. Många chefer beskriver i Visions enkät hur de pressas av ovissheten och av att bära oron från personal och anhöriga.

−  Chefer i äldreomsorgen vill inget hellre än att hindra smittspridningen och säkra arbetsmiljön, säger Veronica Magnusson. Samtidigt är många osäkra på vad som är rätt åtgärder och vad som händer om de slår larm uppåt. Det är inte rimligt att de ska arbeta ensamma i denna allvarliga situation. Avgörande nu är dialog och samarbete för att lösa situationer som uppstår på ett så klokt sätt som möjligt.

 Övriga resultat från enkäten:

  • Närmare fyra av fem chefer har känt oro för att personal ska smittas
  • Endast hälften av de tillfrågade cheferna bedömer att det finns tillräckligt med skyddsutrustning.
  • Chefer som får stöd av ledningen av upplever sig ha bättre förutsättningar att förebygga smittspridning.
  • Skillnaderna mellan hur chefer inom särskilda boenden och chefer med ansvar för hemtjänst upplever och bedömer situationen är genomgående små.

Visions enkät skickades ut till 2074 chefsmedlemmar i slutet av april 2020 och 570 chefer har besvarat den. Läs mer på www.vision.se

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24.

För frågor om enkäten kontakta Jonas Karlsson, strateg inom ledarskap, tfn 076-133 03 31.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt

Frågor & svar