Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Ny enkät: Chefer i äldreomsorgen saknar resurser för en säker arbetsmiljö

Publicerad 2020-05-13

När Vision frågade 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg om deras möjligheter att fullt ut förebygga smitta av Covid-19 svarade knappt hälften att skyddsutrustningen är tillräcklig. Nästan en fjärdedel av cheferna har funderat på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef då de saknar resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för sin personal.

Chefer har ett kvalificerat ansvar att leda verksamheten med omfattande krav på att säkerställa arbetsmiljön för anställda och patientsäkerheten. Visions enkät till chefer i äldreomsorgen visar att en majoritet av de tillfrågade cheferna saknar tillräckliga resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för de anställda. Närmare fyra av fem chefer känner oro för att personalen ska smittas.

−  Chefer i äldreomsorgen oroar sig för sina anställda och vittnar om en akut situation. Chefer beskriver bristen på skyddsutrustning och saknar både tydliga riktlinjer och tillräcklig bemanning. Kommunledningar och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att chefer ska klara sina arbetsmiljöuppgifter och få resurser att skydda de äldre, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Cheferna har möjlighet att skjuta sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef om de saknar resurser för att klara uppdraget. Nästan en fjärdedel av cheferna i Visions enkät säger att de övervägt att skjuta sina arbetsmiljöuppgifter uppåt i organisationen. Samtidigt beskriver många en osäkerhet kring vad som då skulle hända. En del befarar att de skulle få kritik, att deras förmåga som chef skulle ifrågasättas eller att de riskerar att bli omplacerade.

Kunskapen om Covid-19 är fortfarande begränsad. Det gör det svårt för äldreomsorgscheferna att bedöma om vilka åtgärder som är rätt eller tillräckliga. Många chefer beskriver i Visions enkät hur de pressas av ovissheten och av att bära oron från personal och anhöriga.

−  Chefer i äldreomsorgen vill inget hellre än att hindra smittspridningen och säkra arbetsmiljön, säger Veronica Magnusson. Samtidigt är många osäkra på vad som är rätt åtgärder och vad som händer om de slår larm uppåt. Det är inte rimligt att de ska arbeta ensamma i denna allvarliga situation. Avgörande nu är dialog och samarbete för att lösa situationer som uppstår på ett så klokt sätt som möjligt.

 Övriga resultat från enkäten:

  • Närmare fyra av fem chefer har känt oro för att personal ska smittas
  • Endast hälften av de tillfrågade cheferna bedömer att det finns tillräckligt med skyddsutrustning.
  • Chefer som får stöd av ledningen av upplever sig ha bättre förutsättningar att förebygga smittspridning.
  • Skillnaderna mellan hur chefer inom särskilda boenden och chefer med ansvar för hemtjänst upplever och bedömer situationen är genomgående små.

Visions enkät skickades ut till 2074 chefsmedlemmar i slutet av april 2020 och 570 chefer har besvarat den. Läs mer på www.vision.se

För ytterligare kommenterer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24.

För frågor om enkäten kontakta Jonas Karlsson, strateg inom ledarskap, tfn 076-133 03 31.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar