Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Digitalt kunskapslyft kan förbättra kvaliteten i äldreomsorgen

Publicerad 2020-03-11

Betänkandet ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”, som idag överlämnades till socialminister Lena Hallengren, presenterar flera förslag som kan främja ett bredare införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Vision vill särskilt trycka på vikten av en tydlig lagstiftning samt på kompetenshöjande insatser.

- Rätt använd kan digitaliseringen och välfärdsteknik vara en tillgång i verksamheten. Det kommer ge äldre större trygghet och självständighet. Det gör också att personalen får utrymme för värdefulla personliga kontakter som samtal och gemensamma måltider. Som Vision och många andra påpekat under en längre tid finns det en mängd hinder och oklarheter som saktar ner utvecklingen. Utredningen presenterar flera intressanta förslag som kan vara lösningar på detta, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Precis som utredningen föreslår tycker Vision att lagstiftningen måste preciseras så det blir tydligt hur välfärdsteknik får användas inom socialtjänsten och för vilka ändamål. Vision vill betona vikten av kompetensutveckling för medarbetare och chefer och att detta kräver statlig finansiering och samordning.

- Kommuner och regioner behöver stöd i att utveckla sin kompetens gällande digitalisering, både för att löpande utbilda befintlig personal och för att anställa personer med rätt kompetens. Medel behöver tillskjutas för att säkerställa detta och Myndigheten för digitalisering bör ges ett mer tydligt och kraftfullt uppdrag att stödja digitaliseringsarbetet utifrån de reella behoven, säger Veronica Magnusson.

Vision organiserar en stor andel av landets cirka 5000 äldreomsorgschefer inom kommuner och företag. Våra chefsmedlemmar förväntas leda digitaliseringsarbetet samtidigt som villkoren är väldigt tuffa.

- Våra medlemmar upplever ofta att de saknar både makt och insyn i arbetet med tekniska system. Många chefer har inte tid eller utrymme att leda digitaliseringsarbetet tillsammans med sina medarbetare. För att äldreomsorgen ska kunna dra nytta av ny välfärdsteknik krävs stora satsningar på ledarskapet så att chefer har förutsättningar att leda utvecklingen, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 746 21 24.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar