Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Delat ansvar för arbetsmarknadspolitiken riskerar att bli kommunens ansvar

Publicerad 2019-11-21

Det måste finnas glasklara ansvarsgränser mellan kommunerna och staten för den framtida arbetsmarknadspolitiken. Utan en tydlig ansvarsfördelning riskerar svaga grupper som idag står långt bort från arbetsmarknaden att få det ännu svårare, menar Vision.

Vision välkomnar utredningen om kommunernas roll som leverantörer av arbetsmarknadsåtgärder när Arbetsförmedlingen reformeras. Idag lägger kommunerna mycket stora resurser, nästan fem miljarder kronor årligen, på arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa trots att det är ett statligt ansvar. Om ansvarsfördelningen ska förändras måste förutsättningarna klargöras.

- Det måste det vara tydligt vem som ska göra vad. Delat ansvar blir ofta ingens ansvar, eller hamnar i kommunernas knä. Visions medlemmar som arbetar med att planera och utföra arbetsmarknadsåtgärder i kommunerna behöver kontinuitet och klara förutsättningar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Vision anser att arbetsmarknadsinsatser bör ske så nära den arbetssökande som möjligt och i samverkan mellan ansvarig aktör, det lokala näringslivet och övriga nätverk. Särskilt stort är behovet bland de grupper som idag står långt från arbetsmarknaden och som behöver mycket stöd i matchningen med lediga jobb.

Vision ser också en risk att andra kommunala verksamheter, som socialtjänsten, påverkas när ansvaret för arbetsmarknadspolitiken är oklart. Idag saknar många arbetslösa ekonomiskt skydd och allt fler tvingas söka socialtjänstens stöd för att klara sin försörjning.

- Om socialtjänstens uppdrag utvidgas med nya målgrupper och uppdrag kan det innebära en ökad arbetsbelastning för Visions medlemmar inom socialtjänsten. Medarbetarna i socialtjänsten behöver fokusera på att ge stöd till personer med en social problematik utöver arbetslöshet, säger Veronica Magnusson.

Vision hoppas att den pågående utredningen Framtidens socialtjänst, som har i uppdrag att se över socialtjänstens uppdrag, gör det med beaktan av utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken.

Utredaren Margareta Winberg ska tydliggöra socialtjänstens uppdrag och ansvar samt analysera socialtjänstens roll och ansvar för frågor som kommunen normalt inte kan råda över. Socialtjänsten har blivit uppsamlingsstation för många områden där samhället brister och där konsekvenser av det i form av hemlöshet, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och kriminalitet ska lösas av socialtjänsten.

- Medborgarna vill bara att det ska funka när de behöver samhällets stöd. Det kräver att medarbetarna får en tydlighet och att varje aktör gör sin roll i att få fungerande arbetsmarknadsinsatser. Om ansvarsfördelningen är tydlig kan vi använda kompetens och resurser på bästa sätt och minska risken för att personer hamnar mellan stolarna, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 746 21 24.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar