Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

warning icon

Systemunderhåll

Uppsats om inkluderande ledarskap belönas av Vision

Publicerad 2018-04-11

Chefer är förebilder i arbetet för inkluderande organisationer, men för att skapa ett verkligt gott arbetsplatsklimat krävs att såväl chefer som medarbetare tar ansvar. Det är en av slutsatserna i en uppsats skriven av Louise Högren och Vera Stenborg vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Uppsatsen belönas nu med Visions ledarskapsstipendium 2018.

Visions ledarskapsstipendium är på 20 000 kronor och delas ut varje år i syfte att uppmärksamma förutsättningar för ett gott ledarskap. I år tilldelas stipendiet Louise Högren, Värmdö, och Vera Stenborg, Stockholm, för uppsatsen ”Man brukar säga att det sitter i väggarna men det gör det ju inte, det sitter i människorna” - En kvalitativ studie om chefers upplevelser av arbetet för en inkluderande organisationskultur.

Syftet med studien är att undersöka hur chefer ser på arbetet med inkluderande organisationskulturer och på sin egen roll. Det framgår att chefer upplever att arbetet för en inkluderande organisationskultur är något som alla måste hjälpa till med, chefens roll är främst att vara en förebild i arbetet.

Cheferna pekar också på vikten av en tydlighet inom organisationen kring hur inkluderingen ska visa sig på arbetsplatsen, samt vilka rättigheter respektive skyldigheter samtliga anställda har.

- Alla människor inom en organisation har rätt att känna sig som en del av organisationen och känna sig inkluderade. Som en del av den rättigheten finns också skyldighet gentemot sina kollegor, att själv agera inkluderande för att få dem att känna sig inkluderade, säger Vera Stenborg

Louise Högren och Vera Stenborg hoppas att uppsatsen kan leda till att organisationer blir medvetna om den inkluderande organisationskulturens betydelse, inte bara för trivsel, utan även för prestation och resultat.

- En inkluderande organisationskultur behöver genomsyra organisationens alla nivåer, det räcker inte att bara säga att man jobbar för det utan det är ett aktivt och kollektivt arbete, säger Louise Högren.

 Visions motivering lyder:

Ett inkluderande arbetsklimat där det är tydligt att allas kompetenser bidrar till utveckling är viktigt både för den enskilde och för organisationen. Ett av huvudresultaten i uppsatsen är att alla på arbetsplatsen måste hjälpas åt för att förverkliga detta. Cheferna och deras ledarskap spelar en nyckelroll men att skapa en inkluderande kultur på arbetsplatser är ett arbete som kräver allas delaktighet. Genom att problematisera vad en inkluderande organisationskultur innebär för cheferna i studien bidrar författarna med detaljrika och värdefulla beskrivningar av hur utmaningarna kan se ut för chefer.

För ytterligare kommentarer, kontakta Vera Stenborg tfn: 076- 941 49 94 eller Louise Högren, tfn: 070- 920 86 82

För ytterligare frågor om Visions ledarskapsstipendium, kontakta Jonas Karlsson, ledarskapsstrateg i Vision, tfn 076 – 133 03 31

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar