Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

warning icon

Systemunderhåll

Uppsats om bristande tillgänglighet belönas av Vision

Publicerad 2018-03-28

Fackförbundet Vision delar årligen ut ett stipendium bland sina studentmedlemmar för uppsatser som bidrar med angelägen kunskap om den svenska välfärden. I år tilldelas stipendiet Lina Wahlgren som studerar globala och politiska studier vid Malmö Högskola och har skrivit en kandidatuppsats inom mänskliga rättigheter och funktionshinderpolitik.

I uppsatsen ”The problematisation behind the Swedish government view on inaccessibility” undersöker Lina Wahlgren hur propositionen till lagen om bristande tillgänglighet är utformad. Genom att utgå från olika teorier om funktionsnedsättningar och barn har hon försökt att se brister eller områden som kräver vidare utveckling. Fokus ligger främst hos barn men även funktionsnedsättningar utöver de fysiska så kallade ”osynliga funktionsnedsättningar” så som exempelvis dyslexi.

- Mina egna drivkrafter till att skriva om ämnen är dels en personlig erfarenhet av dyslexi, dels att lagen om bristande tillgänglighet var ny när jag skrev uppsatsen, berättar Lina Wahlgren.

Syftet med uppsatsen - att får svar på vilka underliggande antaganden som legat till grund för lagens utformning och påverkat regeringens förslag till lösningar - uppnåddes delvis. Speciellt om underliggande antaganden i vilket man kan se att regeringen utgår från en medicinsk uppfattning av funktionsnedsättningar, menar Lina Wahlgren.

Hon hoppas att de som läser uppsatsen får en bättre förståelse för frågan om bristande tillgänglighet.

- Jag hoppas även att de som läser uppsatsen får en förståelse för hur man kan uppfatta funktionsnedsättningar. Samt hur Sveriges regerings uppfattning i propositionen är problematisk när det gäller att kunna uppnå syftet med lagen, säger Lina Wahlgren.

I Visions jurys motivering står bland annat:

I uppsatsen "The problematisation behind the Swedish government view on inaccessibility” analyserar Lina Wahlgren hur bristande tillgänglighet problematiseras i ett lagförslag från 2014.

Tillgänglighet är en viktig fråga som genom uppsatsen lyfts fram och belyses på ett intresseväckande sätt. Det är angeläget att ständigt påminna om frågor som tar arbetet med lika rättigheter och möjligheter framåt, och det är precis vad uppsatsförfattaren gör. Författaren går igenom teoribildningen kring synen på funktionsnedsättning på ett klarläggande sätt. Uppsatsen aktualiserar frågor om vad som anses vara normalt och tar upp frågan om osynliga funktionsnedsättningar, vilket gör den intressant i diskussionen om hur arbetslivet kan bli mer mänskligt. De resonemang som handlar om att insatser för ökad tillgänglighet gynnar många är högaktuella i diskussionen om hur vi skapar en arbetsplats för alla.

Visions stipendium är på 20 000 kronor.

För ytterligare kommentarer kontakta Lina Wahlberg, tfn 070- 956 01 75.

Läs mer om Visions samhällsvetarstipendium https://vision.se/for-dig-som-ar/Student/Allt-det-har-far-du/Stipendier/samhallsvetarstipendium/

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar