Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Uppsats om kompetensförsörjning i inlandskommuner får pris

Publicerad 2017-03-28

Hur klarar krympande kommuner med sviktande ekonomi av att kompetensförsörja sina organisationer? Den frågan ställer Umeå-studenterna Elin Larsson och Jannike Carlsson i sin uppsats om åtta kommuner i Västerbottens inland. Nu belönas de av fackförbundet Vision med ett ledarskapsstipendium.

Varje år delar Vision ut ett stipendium bland sina studentmedlemmar för uppsatser som bidrar med angelägen kunskap om ledarskap inom den svenska välfärden. Priset är på 20 000 kronor. I år går stipendiet till Jannike Carlsson och Elin Larsson vid personalvetarprogrammet, Umeå universitet, för deras uppsats inom sociologi, med inriktning på personal- och arbetslivsfrågor. Uppsatsen heter ”Man kan va’ bäst på att vara liten också” och är en kvantitativ studie av hur personalchefer i krympande kommuner uppfattar kompetensförsörjningen.

Hälften av Sveriges kommuner krymper i befolkningsantal. Det medför utmaningar för kommunerna att utföra de tjänster som de är ålagda att ge medborgarna. Tjänster inom till exempel skola, vård och omsorg blir lidande när kommunerna har svårt att rekrytera personal till sin verksamhet.

Elin Larsson och Jannike Carlsson har undersökt vilka strategier kommunerna använder för att hantera sin kompetensförsörjning. Medverkar i studien gör inlandskommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Det vill säga åtta av de nio kommuner som samarbetar inom projektet Region 8. Uppsatsen är skriven på uppdrag av Lycksele Kommun.

Jannike Carlsson och Elin Larsson hoppas att uppsatsen kan belysa en verklighet som många av landets kommuner verkar i. 

– Vi hoppas också att uppsatsen kan sprida goda exempel genom att visa på hur ökade samarbeten och samverkan mellan kommuner kan underlätta kompetensförsörjningen i framtiden. Det är viktigt att ha planer för kompetensförsörjningen och en fungerande kommunikation både inom och mellan organisationerna om vilka behov som finns. Vi är medvetna om att kompetensförsörjningsfrågan inte är en fråga som kommer lösa sig över en natt. Men tillsammans och genom samarbete över kommungränserna finns möjligheter att förbättra situationen, säger Jannike Carlsson och Elin Larsson.

Visions jurys motivering lyder:

Uppsatsen berör ett mycket angeläget ämne och stor utmaning för välfärdssverige - hur krympande kommuner ska klara att kompetensförsörja sina organisationer. Författarna har på ett föredömligt sätt beskrivit vad kommunerna står inför och hur personalcheferna i studien ser på det. I sin diskussion lyfter författarna fram potentialen i ett ökat och mer strategiskt samarbete mellan kommuner runt kompetensförsörjningen. Uppsatsen kan på sätt vara ett bra underlag för kommunledningarna i berörda kommuner att gemensamt styra och leda mot en stärkt kompetensförsörjning. Uppsatsen kan också fungera som inspiration för andra kommuner i liknande situationer. Tillgång till rätt kompetens och utbildad arbetskraft för att klara den ökande professionaliseringen är avgörande om vi ska säkra välfärden i hela Sverige! 

Elin Larsson nås på tfn 0730-590909 och mejl elin_larsson4@hotmail.com 

Jannike Carlsson nås på tfn 0768-262258 och mejl jannike.carlsson@gmail.com

Läs mer: https://vision.se/nyheter

Läs hela uppsatsen här: https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1073394/FULLTEXT01.pdf

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar