Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Verkligt trendbrott i sjukfrånvaron kräver bättre arbetsmiljö

2018-03-15

I veckan kom nya siffror från Sveriges Kommuner och Landsting som visar att sjukfrånvaron sjunker och man talar om ett möjligt trendbrott. Men sannolikt beror den sjunkande sjukfrånvaron till stor del på Försäkringskassans förändrade handläggning, snarare än på att arbetslivet blivit mänskligare.

Om det ska ske en långsiktig och bestående minskning av sjukfrånvaron i välfärden krävs satsningar på en bättre arbetsmiljö. Det handlar framförallt om att skapa en balans mellan krav och resurser för att undvika ohälsosam stress.

Visions föreslår bland annat följande åtgärder för att långsiktigt minska sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner:

  • Chefer ska ges bättre förutsättningar att förebygga sjukfrånvaro. Då krävs att de har ansvar för rimligt stora personalgrupper och får rätt stöd från experter inom till exempel HR.
  • Satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete och en förebyggande företagshälsovård som också kan fånga upp personer med risk för sjukfrånvaro tidigt.
  • Att hälsosamma arbetsplatser blir en prioriterad fråga från högsta nivån i organisationerna och att politiker i kommuner, landsting och regioner utbildas i arbetsmiljöfrågor.

Samtidigt ser vi också att mycket positivt händer ute på Visions medlemmars arbetsplatser. Det handlar till exempel om bättre förutsättningar för chefer, dialog mellan politiker, fackförbund medarbetare och chefer för balans mellan krav och resurser och rätt stöd tidigt till dem som behöver det.

Vision har tillsammans med andra fackförbund i välfärden lyft vår oro för Försäkringskassans ökade avslag och att sjukförsäkringen inte längre ger sjukskrivna den trygghet och möjlighet till rehabilitering och stöd som den borde.

Slutligen är frågan om sjukfrånvaron så mycket mer än bara statistik. Bakom varje sjukskrivning finns en person som drabbats av ohälsa och också ofta en försämrad ekonomi. Ingen ska bli sjuk av sitt jobb och den som blir sjuk ska ha rätt till en trygg försäkring och ett bra stöd för återgång till arbetet.

Veronica Magnusson. förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Presskontakt

Vill du komma i kontakt med Vision angående ett pressärende? Här hittar du kontaktvägar till vår presschef och pressekreterare.

Kontakt