Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Visions fokus är villkor och kvalitet

2018-06-08

Vinster i välfärden är inte en enkel och svart-vit fråga. Jag ska därför breda ut texten lite om var Vision står när det gäller förslaget om vinstbegränsning som just behandlats i riksdagen.

Vision ser positivt på att det finns en mångfald av utförare i välfärdssektorn. Vi har medlemmar som jobbar i idéburna organisationer, i privata företag och i offentligt drivna verksamheter. Vår uppgift som fackförbund är att driva på för att våra medlemmar ska ha en god arbetsmiljö, en bra löneutveckling och schysta arbetsvillkor. Detta oavsett i vilken typ av organisation de arbetar i.

Vi tycker att offentliga medel ska användas ansvarsfullt och självklart måste all verksamhet gå runt ekonomiskt. Det måste gälla för alla driftsformer. Vi tror inte på förslaget att reglera nivåerna på vinstutdelning i förhållande till ett företags omsättning eller kapital. Det skulle vara en reglering som är lätt att kringgå. Organisationer i offentlig sektor har mycket olika storlek och förutsättningar. Risken är att förslaget om att reglera vinstnivåer skulle få en obalanserad effekt för den mångfald av verksamheter som finns i välfärden. Vi vill i stället se över regelverken för ersättningssystem, valfrihetsmodeller och etableringsregler

Vision vill ställa krav på bemanning, arbetsmiljö, anställningsvillkor och kompetensutveckling för anställda innan nya välfärdsföretag etablerar sig. För oss är det rätt fokus. Kvalitén på verksamheterna och medarbetares villkor är viktigare än vinst- eller utdelningsbegränsningar. Vi vill också ställa krav på meddelarfrihet och kollektivavtal för privata välfärdsverksamheter. Det behövs mer resurser och stöd för att genomföra upphandlingar för goda sociala villkor och hög kvalité på välfärdstjänsterna.

Vision har en egen, självständig, linje i frågan om vinster i välfärden. Den har vår förbundsstyrelse slagit fast vid ett antal tillfällen, bland annat i ett antal remissvar. Men vi är också medlemmar i TCO och står bakom deras officiella hållning i frågan om vinster i välfärden. Det är genomtänkta och välavvägda ställningstaganden som tagits fram i god demokratisk ordning.

Vision ställer krav på att kvalitén ska vara god i både privata och offentliga verksamheter. Våra medlemmar som vårdar, administrerar, handlägger, upphandlar, följer upp, planerar, handlägger, leder och utvecklar välfärden är vårt främsta fokus. Och vi jobbar dagligen för att förbättra arbetsvillkoren för alla dem som levererar välfärdsservice till dig och mig.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar