Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Varför lyssnade ingen på de anställda?

2020-09-08

Bygget av sjukhuset Nya Karolinska (NKS) i Stockholm har fått stora negativa effekter på arbetsmiljön, och inflytandet från chefer, medarbetare och de fackliga organisationerna har varit för litet. Det konstaterar Vision i ett remissvar till utredningen av NKS.

Under två års tid har en särskild utredare granskat sjukhusprojektet Nya Karolinska och kartlagt hur kontrollmekanismerna fungerar vid stora organisationsförändringar och upphandlingar med offentlig-privat samverkan (OPS). Nyligen antog Visions förbundsstyrelse ett remissvar om utredningen.

För mig och Vision är det tydligt att de anställda fick för lite att säga till om när det stora sjukhusprojektet Nya Karolinska i Stockholm byggdes och vården omorganiserades. Bristerna i arbetsmiljön är mycket bekymmersamma och sjukhuset blev oerhört dyrt. Totalkostnaden kommer att sluta på omkring 57 miljarder kronor, vilket innebar att sjukhuset blev 53 procent dyrare än jämförbara projekt i Skandinavien.

Självklart måste sjukvården utvecklas för att klara framtidens behov och det kräver stora ekonomiska investeringar, framför allt inom primärvården. Men då måste inflytande ges till medarbetare och chefer som är verksamhetsexperterna. Vision anser att exemplet NKS visar att utomstående konsulter inte kan driva igenom så komplexa och stora sjukvårdsprojekt ensamma – det måste ske i nära samarbete med experterna på verksamhetens och patienternas behov. Jag är övertygad om att såväl patienter och många professioner måste vara delaktiga för att beskriva vad stora förändringar kan få för konsekvenser och bedöma om de stämmer med mål och lagens krav.

Nya Karolinska är en angelägenhet för hela landet, eftersom det begåtts en rad misstag som ingen vill ska upprepas när andra regioner planerar stora investeringar och byggnationer. Vilken kapacitet eller vilka problem som finns på ett stort sjukhus i Stockholmsregionen har dessutom stor direkt eller indirekt påverkan på flera andra regioner och universitetssjukhus.

På Nya Karolinska i Stockholm arbetar många av våra Visionsmedlemmar. Det är medlemmar som sliter hårt för att få administration, upphandling och stödfunktioner att fungera på ett effektivt och professionellt sätt. Deras röster och deras verksamhetskunnande hade behövs höras bättre under den långa planerings- och byggnationsprocessen. Nu har det varit en sluten process där vårdens olika professioner har pratat för döva öron. Låt inte det ske igen.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar